01 Portal wiedzy o BHP - Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Plakaty

Konkurs na plakat bezpieczeństwa pracy jest organizowany przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy od 1997 roku. Celem konkursu jest uzyskanie projektów plakatów promujących tematykę bezpieczeństwa i ochrony zdrowia człowieka w środowisku pracy, zwracających uwagę na zagrożenia, które występują w różnych dziedzinach gospodarki i w różnych grupach zawodowych.

Odpowiednio wykorzystane plakaty wspomagają działania na rzecz prewencji wypadkowej, przypominając o konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa pracy, instruując, w jaki sposób można zagrożeń uniknąć, pokazując skutki nieprzestrzegania przepisów. Współorganizatorami konkursu są Akademie Sztuk Pięknych w Krakowie, Łodzi i Warszawie, a patronują mu Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Główny Inspektor Pracy. W konkursie biorą udział artyści plastycy oraz studenci wyższych uczelni plastycznych w kraju i za granicą.

Ostatnia edycja 2020

XXIX edycja Konkursu na plakat bezpieczeństwa pracy pn. "BIOZAGROŻENIA DZISIAJ"

Plakaty


Tematyka konkursu

W obecnym świecie pojawiły się nowe zagrożenia dla funkcjonowania człowieka. Ze względu na nasilający się proces globalizacji oraz wzrost mobilności społeczeństw początek XXI wieku cechuje wyraźna ewolucja zagrożeń. Obecnie w związku z pandemią SARS-Cov-2 dominującym zagrożeniem stały się szkodliwe czynniki biologiczne. Do tej pory były one łączone przede wszystkim z wąskimi grupami zawodowymi, w ostatnim okresie nabrały nowego, szerszego znaczenia, a występując w środowisku pracy i życia człowieka wywierają szkodliwy wpływ na funkcjonowanie nie tylko pojedynczych osób, a także całych instytucji i państw.
Biologiczne szkodliwości zawodowe stanowią więc bardzo ważne, chociaż dotychczas wciąż niedoceniane wyzwanie dla medycyny pracy i zdrowia publicznego. Dlatego też Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy ogłosił konkurs na plakat bezpieczeństwa pracy pn. „Biozagrożenia DZISIAJ”. Na konkurs napłynęło 375 oryginalnych projektów plakatów umożliwiających we współczesnej formie zwrócenie uwagi społeczeństwa na zagrożenia wynikające z codziennych, częstych kontaktów z czynnikami biologicznymi oraz koniecznością ochrony przed nimi.

Finał konkursu oraz oficjalne otwarcie wystawy pokonkursowej odbyły się
8 października 2020
w siedzibie CIOP-PIB przy ul. Czerniakowskiej 16 w Warszawie .

POPRZEDNIE EDYCJE KONKURSU

XXVIII - "Depresja" (2019)
XXVII - "Biuro" (2018)
XXVI - "Bezpiecznie od początku" (2017)
XXV - "Bezpieczeństwo przede wszystkim" (2016)
XXIV - "Praca a czas wolny" (2015)
XXIII - "Komputerowy świat" (2014)
XXII - Stres XXI wieku (2013)
XXI - Aktywni 50+ (2012)
XX - Eksploatacja (2011)
XIX - Oświetlenie (2010)
XVIII - Ryzyko (2009)
XVII - Kultura pracy (2008)
XVI - Mniej dźwigaj (2007)
XV - Młodzi pracownicy - bezpieczny start (2006)
XIV - Stop hałasowi (2005)
XIII - Biozagrożenia (2004)
XII - Niepełnosprawni (2003)
XI - Elektryczność (2003)
X - Transport (2002)
IX - Szkoła (2002)
VIII - Budownictwo (2001)
VII - Rolnictwo (2000)
VI - Ergonomia (2000)
V - Chemia (1999)
IV – Hałas (1998)
III - Ryzyko (1998)
II - Komputer (1997)
I - Stres (1997)