01 Portal wiedzy o BHP - Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Plakaty

Konkurs na plakat bezpieczeństwa pracy jest organizowany przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy od 1997 roku. Celem konkursu jest uzyskanie projektów plakatów promujących tematykę bezpieczeństwa i ochrony zdrowia człowieka w środowisku pracy, zwracających uwagę na zagrożenia, które występują w różnych dziedzinach gospodarki i w różnych grupach zawodowych.

Odpowiednio wykorzystane plakaty wspomagają działania na rzecz prewencji wypadkowej, przypominając o konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa pracy, instruując, w jaki sposób można zagrożeń uniknąć, pokazując skutki nieprzestrzegania przepisów. Współorganizatorami konkursu są Akademie Sztuk Pięknych w Krakowie, Łodzi i Warszawie, a patronują mu Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Główny Inspektor Pracy. W konkursie biorą udział artyści plastycy oraz studenci wyższych uczelni plastycznych w kraju i za granicą.

Ostatnia edycja 2021

XXX edycja Konkursu na plakat bezpieczeństwa pracy pn. "PRZEMYSŁ 4.0"

Plakaty


Tematyka konkursu

Zawrotna skala i dynamika współczesnej rewolucji przemysłowej 4.0 wpływa na rynek pracy i środowisko zatrudnienia w sposób, który może niepokoić pracowników. Przewiduje się, że w jej wyniku nawet 800 milionów ludzi będzie musiało się przekwalifikować lub straci pracę. Ograniczenie zapotrzebowania na zatrudnienie może dotyczyć np. pracowników administracyjnych czy wykonujących powtarzalne prace manualne. Zadania te mogą zostać przejęte przez maszyny pracujące zgodnie z zadanymi algorytmami. Według tego pesymistycznego scenariusza zmiany mogą dotknąć aż 1/5 wszystkich pracujących. Nie można jednak pominąć faktu, że te zmiany mają na celu usprawnienie procesu pracy i zarządzania przedsiębiorstwami oraz ułatwienie podejmowania trafnych decyzji we wszystkich sektorach gospodarki. Warto również pamiętać, że rewolucja przemysłowa 4.0 wiąże się także z tworzeniem nowych miejsc pracy i pojawianiem się nowych zawodów. W szczególności będzie rosło zapotrzebowanie na umiejętności, których nie mają maszyny. Rodzi się zatem pytanie – jacy będą pracownicy zatrudniani w gospodarce przemysłu 4.0?...

10 czerwca 2021 r. – Finał konkursu oraz otwarcie wystawy pokonkursowej

POPRZEDNIE EDYCJE KONKURSU

XXIX - "Biozagrożenia dzisiaj" (2020)
XXVIII - "Depresja" (2019)
XXVII - "Biuro" (2018)
XXVI - "Bezpiecznie od początku" (2017)
XXV - "Bezpieczeństwo przede wszystkim" (2016)
XXIV - "Praca a czas wolny" (2015)
XXIII - "Komputerowy świat" (2014)
XXII - Stres XXI wieku (2013)
XXI - Aktywni 50+ (2012)
XX - Eksploatacja (2011)
XIX - Oświetlenie (2010)
XVIII - Ryzyko (2009)
XVII - Kultura pracy (2008)
XVI - Mniej dźwigaj (2007)
XV - Młodzi pracownicy - bezpieczny start (2006)
XIV - Stop hałasowi (2005)
XIII - Biozagrożenia (2004)
XII - Niepełnosprawni (2003)
XI - Elektryczność (2003)
X - Transport (2002)
IX - Szkoła (2002)
VIII - Budownictwo (2001)
VII - Rolnictwo (2000)
VI - Ergonomia (2000)
V - Chemia (1999)
IV – Hałas (1998)
III - Ryzyko (1998)
II - Komputer (1997)
I - Stres (1997)