Nauczanie BHP

Wprowadzenie

Centrum Edukacyjne CIOP-PIB

powstało w 1994 roku jako część struktury organizacyjnej Instytutu utworzonej w celu realizowania zadań statutowych związanych z kształceniem w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. W różnych formach edukacji uczestniczyło ponad ok. 30 tys. osób.

Oferta edukacyjna Centrum jest adresowana do wszystkich osób zainteresowanych problematyką bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy, głównie do pracowników służby bhp, pracodawców...

Więcej informacji