01 Portal wiedzy o BHP - Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

Edukacja i szkolenia BHP - Nauczanie BHP

Edukacja i szkolenia BHP - Nauczanie BHP

Centrum Edukacyjne CIOP-PIB

powstało w 1994 roku jako część struktury organizacyjnej Instytutu utworzonej w celu realizowania zadań
statutowych związanych z kształceniem w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. W różnych formach edukacji uczestniczyło ponad ok. 30 tys. osób.

Oferta edukacyjna Centrum jest adresowana do wszystkich osób zainteresowanych problematyką
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy, głównie do pracowników służby bhp, pracodawców...

Więcej informacji
Nauczanie
BHP
Uregulowania
prawne
Oświata
ustawiczna
Kodeks
pracy
Środki na finansowanie
szkoleń