01 Portal wiedzy o BHP - Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

STER

STER

Komputerowy System Wspomagający Zarządzanie
Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

System STER stanowi nowoczesne narzędzie komputerowe wspomagające kompleksowo prowadzenie większości działań związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwie:
m.in. identyfikacji zagrożeń, oceny ryzyka zawodowego, sporządzania dokumentacji powypadkowej, doboru środków ochrony indywidualnej i innych, z wykorzystaniem wewnętrznych źródeł wiedzy o bhp zawartych w systemie.

Więcej informacji
Ulotka (pdf)
Co nowego
w wersji STER 9.0
Cennik
Uaktualnienia
Kurs efektywnego
wykorzystania systemu
Szkolenie
Internetowe