Bazy danych i programy

STER

Komputerowy System Wspomagający Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

System STER stanowi nowoczesne narzędzie komputerowe wspomagające kompleksowo prowadzenie
większości działań związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwie: m.in. identyfikacji zagrożeń, oceny ryzyka zawodowego, sporządzania dokumentacji powypadkowej, doboru środków ochrony indywidualnej i innych, z wykorzystaniem wewnętrznych źródeł wiedzy o bhp zawartych w systemie

Więcej informacji

Ulotka (PDF)