Stanowiska pracy
ZALECENIA I INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKÓW ZANURZENIOWEGO ŚRODOWISKA WIRTUALNEGO
 

Zalecenia i informacje dla użytkowników zanurzeniowego środowiska wirtualnego


 
Niniejszy materiał opracowano w wyniku realizacji projektu p.t. „Zmniejszenie ryzyka związanego z ujemnym wpływem środowiska wirtualnego na człowieka” realizowanego w CIOP-PIB w latach 2008 – 2010. Wykorzystano również informacje z dostępnej literatury oraz informacje wynikające z doświadczenia WIML w Warszawie.

Informacje i zalecenia są przeznaczone dla użytkowników zanurzeniowego środowiska wirtualnego z infohełmem o właściwościach i parametrach zbliżonych do właściwości środowiska i parametrów infohełmu stosowanych w symulatorze CIOP-PIB,  przy czym osoba eksponowana na to środowisko głównie przemieszcza się w tym środowisku, a mówiąc dokładnie osoba ta ma iluzję, że przemieszcza się w tym środowisku, głównie ruchem prostoliniowym i częściowo krzywoliniowym,  na symulowanym urządzeniu, jak w przypadku symulatora podnośnikowego wózka jezdniowego, symulatora samochodu osobowego, symulatora autobusu, symulatora lokomotywy, symulatora samochodu ciężarowego, symulatora ładowarki, itd.  Użytkownicy takich zanurzeniowych środowisk wirtualnych mogą stosować, podane w niniejszym materiale, zalecenia bez zmian, a w niektórych przypadkach  z niewielkimi zmianami dotyczącymi czasu ekspozycji.

Użytkownicy zanurzeniowych środowisk wirtualnych o innym przeznaczeniu, mogą, kierując się niniejszymi informacjami i doświadczeniem ze stosowania własnego zanurzeniowego środowiska wirtualnego, opracować własne procedury stosowania swojego środowiska zgodnie z jego przeznaczeniem. Według informacji z literatury [1], w przypadku takich środowisk można oczekiwać  występowania objawów o nieco innym stopniu nasilenia i w innym czasie trwania ekspozycji na to środowisko oraz mogą być stosowane inne czasy trwania ekspozycji.