Konferencje i seminaria

Wykaz
Opis

Konferencja online pt. "ZRÓWNOWAŻENI. Nowe formy pracy i równowaga między pracą a życiem prywatnym"
2 grudnia 2020 r., godz. 11.00-14.00 (online)

 

ZRÓWNOWAŻENI

Nowe formy pracy i równowaga między pracą a życiem prywatnym

2 grudnia 2020 r., 11.00-14.00

 

Konferencja została zorganizowana w ramach wniosku tematycznego NPZ pn. „Upowszechnianie wybranych metod przeciwdziałania narażeniu na stres i zachowania równowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym”, realizowanego w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym. Usługa jest finansowana ze środków przyznanych przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

 

 

 Program konferencji i materiały konferencyjne

 

  • Aktywni czy wyczerpani? Jak równoważą pracę i życie pracownicy zatrudnieni w nietypowych formach? – Wnioski z badania ankietowego (dr Katarzyna Hildt-Ciupińska, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy) - prezentacja

  • Słabe i mocne strony nowych form pracy – wyniki wywiadów bezpośrednich z pracownikami (Karolina Pawłowska-Cyprysiak, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy) - prezentacja

  • Nietypowe formy zatrudnienia widziane oczami pracownika (doświadczenia własne) (Kinga Rongers-Sobolewska, Sii Sp. z o.o.) - prezentacja

  • Nietypowe formy zatrudnienia widziane oczami pracodawcy (Krzysztof Filip, Kierownik działu BHP, Gdańska Stocznia „Remontowa” im. J. Piłsudskiego S.A.) - prezentacja 

  • Wybrane problemy psychologiczne pracowników i sposoby radzenia sobie z nimi (dr hab. Dorota Żołnierczyk-Zreda, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy) - prezentacja

  • Dobre praktyki pracodawcy – działania wellbeingowe na rzecz zdrowia psychicznego pracowników pracujących w nowych formach pracy (Barbara Makowska, HSE Coordinator Amiblu Group; Wellbeing Advisor) - prezentacja 

  • Promocja zdrowia psychicznego w miejscu pracy – interwencja antystresowa wśród pracowników sektora finansów i budownictwa (dr Magdalena Warszewska-Makuch, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy) - prezentacja

  • Promocja zdrowia psychicznego w miejscu pracy – wytyczne do przygotowywania i przeprowadzania interwencji antystresowych w organizacji (dr Przemysław Duchniewicz, Centrum Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Dynamicznej) - prezentacja

  • Pokaz nagrodzonych w konkursie „Zrównoważeni – animacja czasu” filmów animowanych na temat metod zmniejszania narażenia na stres wśród pracowników oraz metod zachowania równowagi między życiem prywatnym a zawodowym (Wprowadzenie do pokazu filmów – Agnieszka Szczygielska, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy) obejrzyj filmy