Konferencje i seminaria

Wykaz
Opis

Konferencja online pt. "ZRÓWNOWAŻENI. Nowe formy pracy i równowaga między pracą a życiem prywatnym"
2 grudnia 2020 r., godz. 11.00-14.00 (online)

 

ZRÓWNOWAŻENI

Nowe formy pracy i równowaga między pracą a życiem prywatnym

2 grudnia 2020 r., 11.00-14.00

 

Konferencja została zorganizowana w ramach wniosku tematycznego NPZ pn. „Upowszechnianie wybranych metod przeciwdziałania narażeniu na stres i zachowania równowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym”, realizowanego w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym. Usługa jest finansowana ze środków przyznanych przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

 

Konferencja on-line – obejrzyj nagranie

 

 Program konferencji

 

11.00-11.05 

Rozpoczęcie konferencji i powitanie uczestników 

– Agnieszka Szczygielska, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy 

 

11.05-11.25 

Aktywni czy wyczerpani? Jak równoważą pracę i życie pracownicy zatrudnieni w nietypowych formach? – Wnioski z badania ankietowego 

– dr Katarzyna Hildt-Ciupińska, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy 

 

11.25-11.45 

Słabe i mocne strony nowych form pracy – wyniki wywiadów bezpośrednich z pracownikami – Karolina Pawłowska-Cyprysiak, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy 

 

11.45-12.00 

Nietypowe formy zatrudnienia widziane oczami pracownika (doświadczenia własne) 

– Kinga Rongers-Sobolewska, Sii Sp. z o.o.

 

12.00-12.15 

Nietypowe formy zatrudnienia widziane oczami pracodawcy 

– Krzysztof Filip, Kierownik działu BHP, Gdańska Stocznia „Remontowa” im. J. Piłsudskiego S.A. 

 

12.15-12.25 Przerwa

 

12.25-12.45

Wybrane problemy psychologiczne pracowników i sposoby radzenia sobie z nimi 

– dr hab. Dorota Żołnierczyk-Zreda, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy 

 

12.45-13.05 

Dobre praktyki pracodawcy – działania wellbeingowe na rzecz zdrowia psychicznego pracowników pracujących w nowych formach pracy 

– Barbara Makowska, HSE Coordinator Amiblu Group; Wellbeing Advisor 

 

13.05-13.15 

Promocja zdrowia psychicznego w miejscu pracy – interwencja antystresowa wśród pracowników sektora finansów i budownictwa 

– dr Magdalena Warszewska-Makuch, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

  

13.15-13.45 

Promocja zdrowia psychicznego w miejscu pracy – wytyczne do przygotowywania i przeprowadzania interwencji antystresowych w organizacji 

– dr Przemysław Duchniewicz, Centrum Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Dynamicznej

 

13.45-13.55 

Pokaz nagrodzonych w konkursie „Zrównoważeni – animacja czasu” filmów animowanych na temat metod zmniejszania narażenia na stres wśród pracowników oraz metod zachowania równowagi między życiem prywatnym a zawodowym

 

Wprowadzenie do pokazu filmów – Agnieszka Szczygielska, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

 

13.55-14.00 

Zakończenie konferencji – Agnieszka Szczygielska, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

 


KONKURS !!!!


Zapraszamy wszystkie osoby, które wysłuchały wystąpień podczas konferencji "Zrównoważeni. Nowe formy pracy ..." do udziału w quizie.

Przypominamy pytania:

1/ Ile procent badanych oceniło swoją równowagę między pracą i życiem na 5 punktów i więcej?
a) ponad 70%
b) ponad 80%
c) ponad 90%

2/ Czy według badanych rozwój osobisty ma lub może mieć wpływ na zachowanie równowagi pomiędzy pracą a życiem?
a) Tak
b) Nie
c) Nie zostało to powiedziane

3/ Który z poniższych czynników pracownicy banków wskazywali jako jedno z głównych źródeł stresu w swojej pracy?
a) monotonia pracy
b) nadmiar obowiązków i wielozadaniowość
c) brak możliwości awansu

Każde z pytań ma tylko 1 prawidłową odpowiedz.
Odpowiedzi należy wysyłać mailem na adres konkursciop@procomplexgrupa.pl
Na odpowiedzi czekamy do 7.12.2020 r. do godz. 12.00
Pierwsze 100 prawidłowych odpowiedzi na 3 pytania nagrodzimy zestawem promocyjnym!!!