Wykaz
Opis

Święto Polskiej Polityki Społecznej, odznaczenia państwowe dla Instytutu oraz pracowników Instytutu
8 listopada 2018, Łazienki Królewskie, Warszawa

 

Odznaczenia państwowe dla Instytutu oraz pracowników Instytutu

 

Podczas uroczystej Gali na zakończenie obchodów Jubileuszu 100-lecia Polskiej Polityki Społecznej w dniu 8 listopada br. w Łazienkach Królewskich Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, pani Elżbieta Rafalska, wręczyła odznaczenia dla osób i instytucji szczególnie zasłużonych dla polskiej polityki społecznej.

Pani dr Małgorzata Pośniak, Kierownik Zakładu Zagrożeń Chemicznych, Biologicznych i Pyłowych CIOP-PIB została odznaczona Złotym Medalem za Długoletnią Służbę. Medal za Długoletnią Służbę to polskie odznaczenie cywilne z okresu II Rzeczypospolitej, nadawane za pracę w służbie państwowej, przywrócone do systemu odznaczeń państwowych w Polsce w 2007 roku. Medal przyznaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jako nagrodę za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa.

Podczas uroczystości wręczono także Odznaczenia „Primus in Agendo”, czyli „Pierwszy w działaniu”. Do jego nadawania (na wniosek wojewody) upoważniony jest Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Nadanie odznaki jest wyrazem uznania dla aktywnej, pełnej zaangażowania i oddania postawy osoby wyróżnionej, najciekawszych i najbardziej wartościowych inicjatyw, nowatorskich osiągnięć oraz innowacyjnych projektów, a także rzetelności i ofiarności w podejmowanych działaniach. Odznaczeniem „Primus in Agendo” dla instytucji został uhonorowany Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy (odznakę z rąk Pani Minister odebrała Pani prof. Danuta Koradecka, Dyrektor Instytutu). „Primus in Agendo” dla osób fizycznych odznaczone zostały m.in. Pani prof. dr hab. n. med. Danuta Koradecka, Pani dr hab. n. med. Joanna Bugajska – kierownik Zakładu Ergonomii CIOP-PIB oraz Pani dr hab. inż. Katarzyna Majchrzycka – kierownik Zakładu Ochron Osobistych CIOP-PIB w Łodzi.

Fot. MRPiPS

 

 

Fot. CIOP-PIB