Prace CIOP-PIB - Fizjologia i higiena pracy

Zagadnienia fizjologii i higieny pracy obejmują m.in. charakterystykę zagrożeń wynikających z wykonywania wysiłku fizycznego w różnych warunkach, ocenę mechanizmów termoregulacji w odpowiedzi na gorące i zimne czynniki środowiska pracy, fizjologiczne kryteria bezpieczeństwa osób wykonujących pracę o szczególnym charakterze, zastosowania chronofizjologii w ochronie zdrowia pracownika, problemy aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami i inne problemy fizjologii pracy.

Polecane materiały informacyjne z tej dziedziny

Więcej materiałów informacyjnych

Wyniki prac badawczych - Pracownia Fizjologii i Higieny Pracy

Zadanie 2.SP.25: Opracowanie wirtualnego asystenta pracy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną

Pracownia Fizjologii i Higieny Pracy
dr Katarzyna Hildt-Ciupińska, mgr Karolina Pawłowska-Cyprysiak

Zadanie 2.SP.26: Określenie potencjału osób niepełnosprawnych oraz możliwości wykorzystania go w przedsiębiorstwie

Pracownia Fizjologii i Higieny Pracy
dr Katarzyna Hildt-Ciupińska, mgr Karolina Pawłowska-Cyprysiak

Więcej wyników prac badawczych

 
0
0
0
0
2
3
8
0