Opisy zagrożeń zawodowych
PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE
 
PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE
 

Informacje ogólne

Ochrona radiologiczna to całokształt działań i przedsięwzięć zmierzających do zapobiegania  narażeniu ludzi i środowiska na promieniowanie jonizujące, a w przypadku braku możliwości zapobieżenia takiemu narażeniu, działania zmierzające do ograniczenia szkodliwego wpływu tego promieniowania na zdrowie przyszłych pokoleń (skutki genetyczne).
W tym celu  Międzynarodowa Komisja Ochrony Radiologicznej (ICRP) sformułowała zalecenie, które brzmi: „Nie wolno dopuścić żadnej praktyki związanej z ekspozycją, dopóki praktyka ta nie przyniesie dostatecznej korzyści osobom eksponowanym lub społeczeństwu, przewyższając  straty w postaci radiacyjnego uszczerbku na zdrowiu, związanego  z tą  praktyką”.
Ochrona przed promieniowaniem jonizującym obejmuje tylko te rodzaje źródeł i te sytuacje, które poddają się regulacji. Nie można ograniczać wpływu promieniowania od takich źródeł jak np. zawartość naturalnych radionuklidów w organizmie człowieka (np. 40K, 226Ra) czy promieniowania kosmicznego.
Współczesna ochrona radiologiczna jest oparta na dwóch systemach:
– licencjonowania i  nadzoru
– ograniczania dawek.
Zgodnie z wymogami systemu licencjonowania nabywanie, posiadanie, użytkowanie i usuwanie substancji promieniotwórczych (źródeł promieniowania jonizującego) dozwolone jest tylko w ściśle określonych celach, w miejscach odpowiednio do tego zabezpieczonych i wyłącznie  przez osoby do tego upoważnione.
System ograniczania dawek praktycznie sprowadza się do:
– ograniczenia wykorzystania źródeł promieniowania jonizującego tylko do przypadków uzasadnionych
– optymalizacji ochrony przed promieniowaniem
– przestrzegania przepisów dotyczących tzw. dawek granicznych.
                                                                                            

 

KSIĄŻKI i WYDAWNICTWA CIĄGŁE

 

Człowiek i promieniowanie jonizujące
Andrzej Z. Hrynkiewicz (red.)
Instytut Fizyki Uniwersytetu JagiellońskiegoW pracy zbiorowej autorstwa specjalistów reprezentujących różne dziedziny nauki: fizykę, biologię, medycynę, pod red. prof. Andrzeja Hrynkiewicza, omówiono charakterystykę promieniowania jonizującego, jego oddziaływanie z materią i metody detekcji, teoretyczne i praktyczne zagadnienia dozymetrii, biologię oddziaływania tego promieniowania na organizmy żywe oraz medyczne aspekty tego oddziaływania, opisano źródła promieniowania jonizującego w środowisku i określono hierarchię zagrożeń z tym związanych.

Rok wydania: 2001
Ilość stron: 225
ISBN: 830113495X
Format: 17x24cm
Oprawa: Miękka

 

Ochrona radiologiczna w pracowni rentgenowskiej
- Vademecum inspektora ochrony radiologicznej
R. Gorczyca, K. Wisniewski, K. Pachocki, Z. Rózycki 

 

Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna
Biuletyn informacyjny Państwowej Agencji AtomistykiKwartalnik ukazujący się od 1989 roku, zamieszcza artykuły monograficzne dotyczące bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, akty prawne, sprawozdania i inne materiały dotyczące tych zagadnień. Kwartalnik może być przydatny dla użytkowników źródeł promieniowania jonizującego, bądź osób prowadzących działalność związaną z narażeniem na to promieniowanie. Czytelnikami kwartalnika są, naukowcy, inżynierowie, personel medyczni i młodzież ucząca się.

PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI