Bezpieczniej

Wprowadzenie

Witamy w serwisie „Bezpieczniej” - wspomagającym prowadzenie systemowej profilaktyki fizycznych zagrożeń środowiskowych.

Mamy nadzieję, że udostępniona tu wiedza, na którą składają się informacyjne materiały merytoryczne, materiały szkoleniowe, prezentacje multimedialne, ułatwi podejmowanie skutecznych działań ukierunkowanych na eliminację zagrożeń oraz złagodzenie skutków ich szkodliwego oddziaływania na człowieka.