Centrum Edukacyjne

Centrum
Edukacyjne CIOP-PIB

 

Centrum Edukacyjne CIOP-PIB powstało w 1994 roku jako część struktury organizacyjnej Instytutu utworzonej w celu realizowania zadań statutowych związanych z kształceniem w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

zobacz więcej "

 
KONTAKT

 

 • Kierownik Centrum Edukacyjnego Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego
  dr Beata Taradejna
  e-mail: betar@ciop.pl
  tel. (22) 623-37-56
   
 • prof. dr hab n. med. 
  Leszek Kryst
  e-mail: lekry@ciop.pl
  tel. 623-46-22