01 Portal wiedzy o BHP - Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

WPROWADZENIE

Ocena ryzyka zawodowego

SERWIS DOTYCZĄCY OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO

Codziennie w Polsce wypadkom przy pracy ulega ponad 280 osób, przy czym co najmniej jeden z tych wypadków powoduje śmierć osoby poszkodowanej. Codziennie również u prawie 10 osób stwierdza się chorobę zawodową, która powstała w związku z wykonywaniem pracy w niewłaściwych warunkach. Zapobieganie tym zdarzeniom przez poprawę bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracujących jest podstawowym celem oceny ryzyka zawodowego.

Ocenę taką, zgodnie z wymaganiami prawa, powinno się przeprowadzać w każdym przedsiębiorstwie, bez względu na jego wielkość i rodzaj działalności. Co zrobić, aby ocena ryzyka zawodowego właściwie spełniała swoją rolę i prowadziła do rzeczywistej poprawy warunków pracy? Informacje zamieszczone w tym serwisie pomogą Państwu znaleźć odpowiedź na to pytanie.

Ocena ryzyka zawodowego

Informacje
podstawowe
Organizowanie oceny
ryzyka zawodowego
Przeprowadzanie oceny
ryzyka zawodowego
Następstwa oceny
ryzyka zawodowego
Dobre
praktyki
Doskonalenie
oceny