Konferencje i seminaria

Wykaz
Opis

SEMINARIUM - "Zagrożenia elektromagnetyczne i metody oceny narażenia pracowników" ,Warszawa, 18 grudnia 2008 r.

18 grudnia 2008 r. Miejsce seminarium - Hotel Łazienkowski, Sala Kolumnowa Warszawa, ul. 29 Listopada 3b Celem seminarium jest prezentacja kluczowych zagadnień i wymagań , związanych z wytwarzaniem pól elektromagnetycznych i ich wpływem na pracowników. Nabór uczestników zakończony. Informacji szczegółowych udziela: Centrum Edukacyjne tel. (0-22) 623- 36-76, (e-mail) jocze@ciop.pl Pracownia Zagrożeń Elektromagnetycznych tel. (0-22) 623-46-50, e-mail: jokar@ciop.pl Program seminarium