O Instytucie

Kierownictwo

Dyrektor

dr hab. inż. Wiktor M. Zawieska, prof. Instytutu

dyrektor@ciop.pl

Zastępca Dyrektora ds. Certyfikacji i Edukacji

dr inż. Daniel Podgórski

dapod@ciop.pl

Sekretarz Naukowy

dr hab. inż. Agnieszka Wolska, prof. Instytutu

sekretarz@ciop.pl

Zastępca Dyrektora ds. Operacyjnych

mgr Mirosław Flejmer

mifle@ciop.pl

Główny Księgowy

mgr Dorota Dziedzic

dodzi@ciop.pl