Działalność naukowa
Nagrody i wyróżnienia
Współpraca międzynarodowa
Projekty unijne

Link do strony dotyczącej 70-lecia CIOP-PIB
 

Laboratoria TECH-SAFE-BIO

 

Wirtualna wycieczka

 
Struktura organizacyjna Instytutu
 
Maksymalizuj
Minimalizuj


Praca w CIOP-PIB
 

Kierownictwo

Dyrektor

dr hab. inż. Wiktor M. Zawieska

dyrektor@ciop.pl

Zastępca Dyrektora ds. Systemów Zarządzania
i Certyfikacji

dr inż. Daniel Podgórski

dapod@ciop.pl

Zastępca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Administracyjnych

mgr Mirosław Flejmer

mifle@ciop.pl

Główny Księgowy

mgr Dorota Dziedzic

dodzi@ciop.pl

 
Ogłoszenia i konkursy
Zamówienia publiczne
Zapytania ofertowe
Certyfikacja