WZORCOWANIE

 

WZORCOWANIE

 

Zespół Laboratoriów Wzorcujących CIOP–PIB zajmuje się wzorcowaniem następujących przyrządów pomiarowych:

 

Zakres akredytacji Zespołu Laboratoriów Wzorcujących CIOP-PIB nr AP 061

 

Część nieakredytowana, dla której Zespół Laboratoriów Wzorcujących deklaruje spełnienie wymagań PN-EN ISO/IEC 17025 obejmuje wyznaczenie błędów wskazań wentylacji i wydatku energetycznego mierników wydatku energetycznego.

 

 

Zapraszamy do współpracy !

ELEKTRONICZNA ANKIETA OCENY LABORATORIUM

Kontakt:

dr inż. Piotr Makowski
Kierownik Sekcji Wzorcowania Urządzeń Pomiarowych
pimak@ciop.pl, tel.: 22 623 46 53

 

mgr Karolina Burza
Kierownik Zespołu Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących
kabur@ciop.pl, laboratoria@ciop.pl, tel.: 22 623 32 90