Pomiarowe - wzorcowanie

 

WZORCOWANIE

 
  DZIAŁALNOŚĆ LABORATORIÓW WZORCUJĄCYCH CIOP-PIB W RAMACH AKREDYTACJI

 

Zespół Laboratoriów Wzorcujących CIOP–PIB posiada akredytację od 28 stycznia 2004 r. Zakres akredytacji laboratoriów wzorcujących Instytutu obejmuje wzorcowanie następujących przyrządów pomiarowych:

 

Pełny zakres akredytacji Zespołu Laboratoriów Wzorcujących CIOP-PIB nr AP 061

 

            

 

Zapraszamy do współpracy

ELEKTRONICZNA ANKIETA OCENY LABORATORIUM

Kontakt:

dr inż. Piotr Makowski
Kierownik Sekcji Wzorcowania Urządzeń Pomiarowych
pimak@ciop.pl, tel.: 22 623 46 53

 

mgr Karolina Burza
Kierownik Zespołu Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących
kabur@ciop.pl, laboratoria@ciop.pl, tel.: 22 623 32 90, tel./fax: 22 623 32 91