Opis pracowni
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

Główne kierunki działalności Sekcji Wzorcowania Urządzeń Pomiarowych


Sekcja Wzorcowania Urządzeń Pomiarowych, w ramach działań Zespołu Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących, realizuje szeroko rozumiany nadzór metrologiczny nad wyposażeniem pomiarowym, stosowanym do badań (związanych z bezpieczeństwem i higieną pacy oraz ochroną środowiska) przez poszczególne laboratoria badawcze Instytutu. Działalność Sekcji obejmuje:

 • wzorcowanie wyposażenia pomiarowego Instytutu w ramach posiadanej akredytacji PCA (mierniki wydatku energetycznego, aspiratory – pompki dozymetrii indywidualnej);
 • organizację wzorcowań wyposażenia pomiarowego Instytutu przez Krajowe Instytucje Metrologiczne (NMI) lub akredytowane laboratoria wzorcujące;
 • wykonywanie sprawdzeń elementów wyposażenia pomiarowego Instytutu pomiędzy kolejnymi wzorcowaniami;
 • działalność doradczą (w tym również prowadzenie szkoleń) w zakresie właściwego doboru wyposażenia pomiarowego do określonych zastosowań, odpowiedniego nadzoru metrologicznego nad tym wyposażeniem, prawidłowego sposobu realizacji i dokumentowania pomiarów oraz szacowania ich niepewności.

 

KONTAKT

Kierownik Sekcji Wzorcowania Urządzeń Pomiarowych
dr inż. Piotr Makowski

e-mail: pimak[at]ciop.pl

 

Publikacje
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
 • Szlagowska G., Derugo A.: Wzorcowanie pompek indywidualnych do pobierania próbek powietrza, LAB - Laboratoria - Aparatura - Badania, 2001, 1
Oferta
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

Naszym Klientom oferujemy:

 • w zakresie wzorcowania mierników wydatku energetycznego:
  - wzorcowanie przepływomierzy mierników wydatku energetycznego (wzorcowanie w ramach posiadanej akredytacji PCA);
  - wyznaczanie błędów wskazań wentylacji oraz wydatku energetycznego brutto (poza akredytacją).
 • w zakresie wzorcowania aspiratorów – pompek dozymetrii indywidualnej:
  - wyznaczanie błędu strumienia objętości powietrza w dowolnym punkcie zakresu (1 ÷ 5) dm3/min (wzorcowanie w ramach posiadanej akredytacji PCA);
  - wyznaczanie stabilności strumienia objętości przepompowywanego powietrza w zależności od: narastającego podciśnienia powietrza na wlocie pompki, czasu pompowania powietrza przez pompkę, zmian temperatury otoczenia (poza akredytacją).
 
Skład osobowy
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Projekty
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Nadzór metrologiczny nad wyposażeniem pomiarowym stosowanym do badań związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz ochroną środowiska
Kierownik projektu - mgr inż. Grażyna Szlagowska
Wykonawcy -
zobacz więcej
Nadzór metrologiczny nad wyposażeniem pomiarowym stosowanym do badań laboratoryjnych w procesach oceny zgodności wyrobów oraz do badań związanych z kształtowaniem warunków pracy.
Kierownik projektu - mgr inż. Grażyna Szlagowska
Wykonawcy -
zobacz więcej
Nadzór metrologiczny nad wyposażeniem pomiarowym stosowanym do badań laboratoryjnych w procesach oceny zgodności wyrobów oraz do badań związanych z kształtowaniem warunków pracy
Kierownik projektu - mgr inż. Grażyna Szlagowska
Wykonawcy -
zobacz więcej
Linki
 
Maksymalizuj
Minimalizuj