Opis pracowni
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

Główne kierunki działalności Sekcji Wzorcowania Urządzeń Pomiarowych

Sekcja Wzorcowania Urządzeń Pomiarowych w ramach działań Zespołu Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących  prowadzi wzorcowanie wyposażenia pomiarowego i badawczego, dla potrzeb klientów zewnętrznych oraz laboratoriów badawczych Instytutu. Laboratoria wzorcującee funkcjonują zgodnie z systemem zarządzania spełniającym wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005+Ap-1:2007 "Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących".

 

Od dnia 28 stycznia 2004 r. laboratoria wzorcujące Instytutu posiadają akredytację, udzieloną przez Polskie Centrum Akredytacji. Aktualny certyfikat akredytacji Zspołu Laboratoriów Wzorcujących nr AP 061 obowiązuje do dnia 27 stycznia 2012 r.(certyfikat akredytacji Nr AP 061).

 

W skład Zespołu Laboratoriów Wzorcujących wchodzą:
- Pracownia Zagrożeń Elektromagnetycznych,
- Pracownia Technologii Chemicznych,
- Pracownia Filtracji i Wentylacji,
- Sekcja Wzorcowania Urządzeń Pomiarowych.


KONTAKT
Kierownik Zespołu Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących
mgr inż. Kinga Makuła
e-mail: kimak@ciop.pl

 

Publikacje
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
  • Szlagowska G., Derugo A.: Wzorcowanie pompek indywidualnych do pobierania próbek powietrza, LAB - Laboratoria - Aparatura - Badania, 2001, 1
Oferta
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

W ramach zakresu akredytacji laboratoria wzorcujące CIOP-PIB oferują wzorcowanie następujących przyrządów pomiarowych:

  • mierników do pomiaru pól elektromagnetycznych oraz magnetostatycznych stosowanych do oceny ekspozycji ludzi i środowiska,
  • aparatów stosowanych do pomiaru stężeń tlenku węgla w powietrzu na stanowiskach pracy,
  • pompek indywidualnych stosowanych do pobierania próbek powietrza,
  • mierników wydatku energetycznego,
  • anemometrów.
 
Skład osobowy
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Projekty
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Nadzór metrologiczny nad wyposażeniem pomiarowym stosowanym do badań laboratoryjnych w procesach oceny zgodności wyrobów oraz do badań związanych z kształtowaniem warunków pracy.
Kierownik projektu - mgr inż. Grażyna Szlagowska
Wykonawcy -
zobacz więcej
Nadzór metrologiczny nad wyposażeniem pomiarowym stosowanym do badań laboratoryjnych w procesach oceny zgodności wyrobów oraz do badań związanych z kształtowaniem warunków pracy
Kierownik projektu - mgr inż. Grażyna Szlagowska
Wykonawcy -
zobacz więcej
Nadzór metrologiczny nad wyposażeniem pomiarowym stosowanym do badań związanych z kształtowaniem warunków pracy
Kierownik projektu - mgr inż. Grażyna Szlagowska
Wykonawcy -
zobacz więcej
Linki
 
Maksymalizuj
Minimalizuj