Opis pracowni
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

Główne kierunki działalności Sekcji Wzorcowania Urządzeń Pomiarowych


Sekcja Wzorcowania Urządzeń Pomiarowych, w ramach działań Zespołu Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących, realizuje szeroko rozumiany nadzór metrologiczny nad wyposażeniem pomiarowym, stosowanym do badań (związanych z bezpieczeństwem i higieną pacy oraz ochroną środowiska) przez poszczególne laboratoria badawcze Instytutu. Działalność Sekcji obejmuje:

 • wzorcowanie wyposażenia pomiarowego Instytutu w ramach posiadanej akredytacji PCA (mierniki wydatku energetycznego, aspiratory – pompki dozymetrii indywidualnej);
 • organizację wzorcowań wyposażenia pomiarowego Instytutu przez Krajowe Instytucje Metrologiczne (NMI) lub akredytowane laboratoria wzorcujące;
 • wykonywanie sprawdzeń elementów wyposażenia pomiarowego Instytutu pomiędzy kolejnymi wzorcowaniami;
 • działalność doradczą (w tym również prowadzenie szkoleń) w zakresie właściwego doboru wyposażenia pomiarowego do określonych zastosowań, odpowiedniego nadzoru metrologicznego nad tym wyposażeniem, prawidłowego sposobu realizacji i dokumentowania pomiarów oraz szacowania ich niepewności.

 

KONTAKT

Kierownik Sekcji Wzorcowania Urządzeń Pomiarowych
dr inż. Piotr Makowski

e-mail: pimak[at]ciop.pl

 

Publikacje
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

Nie znaleziono publikacji spełniających podane kryteria

Oferta
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

Naszym Klientom oferujemy:

 • w zakresie wzorcowania mierników wydatku energetycznego:
  - wzorcowanie przepływomierzy mierników wydatku energetycznego (wzorcowanie w ramach posiadanej akredytacji PCA);
  - wyznaczanie błędów wskazań wentylacji oraz wydatku energetycznego brutto (poza akredytacją).
 • w zakresie wzorcowania aspiratorów – pompek dozymetrii indywidualnej:
  - wyznaczanie błędu strumienia objętości powietrza w dowolnym punkcie zakresu (1 ÷ 5) dm3/min (wzorcowanie w ramach posiadanej akredytacji PCA);
  - wyznaczanie stabilności strumienia objętości przepompowywanego powietrza w zależności od: narastającego podciśnienia powietrza na wlocie pompki, czasu pompowania powietrza przez pompkę, zmian temperatury otoczenia (poza akredytacją).
 
Skład osobowy
 
Maksymalizuj
Minimalizuj