Targi, wystawy

Wykaz
Opis

120. Jubileuszowe Międzynarodowe Targi Wynalazków CONCOURS LÉPINE 2021
23 października - 1 listopada 2021

 

 

120. Jubileuszowe Międzynarodowe Targi Wynalazków Concours LÉpine 2021

 

Targi Concours Lépine organizowane są od 1901 r. W roku 2021 w dniach 23 października - 1 listopada pod patronatem Prezydenta Francji oraz Prefekta Policji  została zorganizowana ich jubileuszowa 120. edycja. Concours Lépine poświęcone są transferowi technologii i wdrażaniu postępu technicznego.

Uczestniczący w targach i konkursie wynalazków Instytut prezentował na stoisku narodowym 2 rozwiązania.

Pierwsze z dziedziny bezpieczeństwa pracy i środków ochrony indywidualnej to: Półmaska do ochrony przed smogiem. Półmaska przeznaczona jest do ochrony układu oddechowego przed:

  • szkodliwymi aerozolami zawierającymi cząstki stałe (pył PM2.5, PM10, PM4.0, dym) i cząstki cieczy (mgła)
  • parami i gazami występującymi w smogu poniżej wartości Najwyższego Dopuszczalnego Stężenia (NDS), czyli wg obowiązujących w Polsce normatywów dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

Jest to półmaska płaska średniej klasy ochrony FFP2 NR stanowiąca kompletny sprzęt ochrony układu oddechowego. Charakteryzuje się dobrym stopniem przylegania do twarzy, a dzięki zastosowanym wzorom fluorescencyjnym użytkownik jest dobrze widoczny w warunkach słabego oświetlenia, np. w okresie jesienno-zimowym.

 

 

 

Prezentowany wynalazek został nagrodzony brązowym medalem.

Drugim rozwiązaniem prezentowanym na stoisku była Aplikacja mobilna Size 4 Face wspomagająca prawidłowe dopasowanie półmasek do wymiarów twarzy użytkownika. Aplikacja na telefon komórkowy dostarcza użytkownikowi sprzętu ochrony układu oddechowego informatyczne narzędzie wspomagające dopasowanie rozmiaru półmasek do indywidualnych wymiarów twarzy  (uprzednio zaklasyfikowanej do jednego z pięciu rozmiarów) oraz rekomenduje z bazy danych zawartych w aplikacji przykładowe modele półmasek dostępne na rynku.

Zaprezentowany wyrób wyróżniono srebrnym medalem  międzynarodowego konkursu.  

 

Ulotka informacyjna 

 

Aplikacja mobilna wspomagająca prawidłowe dopasowanie półmasek do wymiarów twarzy użytkownika

 

Aplikacja mobilna Size 4 Face dostarcza użytkownikowi sprzętu ochrony układu oddechowego informatyczne narzędzie wspomagające dopasowanie rozmiaru półmasek do indywidualnych wymiarów twarzy.

 

Głównym zadaniem aplikacji Size 4 Face jest ułatwienie potencjalnym użytkownikom poprawnego dopasowania rodzaju półmaski do indywidualnych wymiarów twarzy (uprzednio zaklasyfikowanej do jednego z pięciu rozmiarów) oraz wskazanie z bazy danych zawartych w aplikacji przykładowych modeli półmasek o odpowiednim rozmiarze, dostępnych na rynku.
Aplikacja na podstawie wykonanego pomiaru twarzy przyporządkowuje ją do jednego z pięciu rozmiarów opisanych jako: mały, krótki-szeroki, średni, długi-wąski i duży. Rozmiary te zostały zdefiniowane w normach ISO/TS 16976-2:2015 oraz ISO 16900-5:2016.
W aplikacji zawarto również wiele dodatkowych informacji wspomagających prawidłowe użytkowanie sprzętu ochrony układu oddechowego, które umieszczono w rozwijalnym MENU. W MENU można znaleźć:
- informacje o aplikacji,
- instrukcję użycia aplikacji,
- prawidłowy dobór sprzętu ochrony układu oddechowego,
- opis konserwacji sprzętu ochrony układu oddechowego,
- podstawowe dane na temat wskaźników ochrony,
- bazę półmasek.

Aplikacja dostępna jest w języku polskim i angielskim i działa w trybie offline. Dane pomiarowe nie są przechowywane w aplikacji, ani w jakikolwiek sposób zapisywane.
Aplikacja korzysta z technologii wirtualnej rzeczywistości 3D, gdzie generowane jest kilkadziesiąt tysięcy punktów w przestrzeni w celu uzyskania mapy głębi. Analizę danych trójwymiarowych zapewnia narzędzie ARCore. Wszelkie narzędzia wykorzystywane w projekcie są natywnie, dostępne w systemie Android i nie wymagają połączenia internetowego.
Wymagania sprzętowe i systemowe aplikacji:
Wybrana metoda opierająca się o narzędzie ARCore wymaga uruchomienia aplikacji na telefonie:
- z systemem Android w wersji minimum 7.0,
- obsługującym OpenGL w wersji minimum 3.0,
- posiadającym kamerę frontową,
- opcjonalnie posiadającym wbudowany sensor głębi (dla wyższej dokładności pomiaru).
Aplikacja opracowana na podstawie wyników V etapu programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”, finansowanego w latach 2020-2022 w zakresie zadań służb państwowych ze środków Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. Koordynator Programu: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy