BioInfo - baza wiedzy o zagrożeniach szkodliwymi czynnikami biologicznymi

zespół czynności na miejscu zdarzenia związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa oraz proste, natychmiastowe zabiegi, w tym również z użyciem wyrobów medycznych
i produktów leczniczych, wykonywane na poszkodowanych w wypadkach i katastrofach oraz w razie nagłych zachorowań.

PODSTAWOWE
PODTRZYMYWANIE
ŻYCIA

Podstawowe podtrzymywanie życia to bezprzyrządowe utrzymywanie u poszkodowanego drożności dróg oddechowych oraz podtrzymywanie oddychania
i krążenia krwi.

Schemat postępowania w ramach pierwszej pomocy w przedsiębiorstwie