Schemat postępowania w ramach pierwszej pomocy w przedsiębiorstwie

  

   Na schemacie przedstawiono ogólne zasady PPŻ dorosłych, dzieci i niemowląt. W zależności od rozwiązań systemu pierwszej pomocy w przedsiębiorstwie mogą one być modyfikowane.

 

Postępowanie w zakresie PPŻ w ramach systemu pierwszej pomocy w przedsiębiorstwie

 

   Przedstawiony schemat pomaga wstępnie wyznaczyć kierunki postępowania z poszkodowanym. Podczas opracowywania instrukcji pierwszej pomocy w zakresie PPŻ należy korzystać z pełnego tekstu wytycznych ERC dotyczących podstawowych zabiegów resuscytacyjnych dorosłych, dzieci i niemowląt.