Forum Liderów Bezpiecznej Pracy

Forum Liderów Bezpiecznej Pracy

Forum Liderów Bezpiecznej Pracy

Mając na uwadze potrzebę budowania zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy poprzez wdrażanie, upowszechnianie i promocji osiągnięć nauki i techniki z zakresu bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i życia człowieka w środowisku pracy, w szczególności opracowanych przez Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, w 1998 r. powołano Forum Liderów Bezpiecznej Pracy.

Forum Liderów Bezpiecznej Pracy to organizacja koordynowana przez CIOP-PIB, zrzeszająca obecnie 160 przedsiębiorstw (głównie duże), które mogą być stawiane za przykład w kwestiach związanych z kulturą bezpiecznej pracy.

Więcej informacji
Lista członków
Aktualności
Harmonogram
działalności
Jak przystąpić
Złota Karta
Lidera
Srebrna Karta
Lidera
Zielona Karta
Lidera
Grupy Robocze

Działalność Forum Liderów

Komisja Wyboru
Forum Liderów

Doroczne konferencje
Forum Liderów
Bezpiecznej Pracy

Doroczne konferencje Forum Liderów

DO POBRANIA

Wypełnione wnioski i inne wymagane Regulaminem dokumenty należy przesłać na adres:

Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy
ul. Czerniakowska 16
00-701 Warszawa
a dopiskiem: Forum Liderów

lub drogą elektroniczną na adres:
e-mail: agnieszka.szczygielska@ciop.pl

Informacji na temat bieżącej działalności Forum Liderów Bezpiecznej Pracy udziela:

Agnieszka Szczygielska
Ośrodek Promocji i Wdrożeń CIOP-PIB
tel. 22 623 36 86,
e-mail: agnieszka.szczygielska@ciop.pl