Forum Liderów Bezpiecznej Pracy

Forum Liderów Bezpiecznej Pracy

Mając na uwadze potrzebę budowania zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy poprzez wdrażanie, upowszechnianie i promocji osiągnięć nauki i techniki z zakresu bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i życia człowieka w środowisku pracy, w szczególności opracowanych przez Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, w 1998 r. powołano Forum Liderów Bezpiecznej Pracy.

Forum Liderów Bezpiecznej Pracy to organizacja koordynowana przez CIOP-PIB, zrzeszająca obecnie 180 przedsiębiorstwa (głównie duże), które mogą być stawiane za przykład w kwestiach związanych z kulturą bezpiecznej pracy.

Więcej informacji

Doroczne konferencje Forum Liderów

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Do pobrania

Wnioski dla nowych i obecnych członków FL

Deklaracja udziału w Forum Liderów Bezpiecznej Pracy

Wniosek o przyjęcie do Forum Liderów

Wniosek o przyznanie
lub przedłużenie ZIELONEJ Karty Lidera Bezpiecznej Pracy

Wniosek o przyznanie
lub przedłużenie SREBRNEJ Karty Lidera Bezpiecznej Pracy

Wniosek o przyznanie
lub przedłużenie ZŁOTEJ Karty Lidera Bezpiecznej Pracy

Inne materiały do pobrania

Regulamin Forum Liderów Bezpiecznej Pracy

PORADNIK: "Współpraca z podwykonawcami w aspekcie bhp – przykłady dobrych praktyk"

Poradnik dobrych praktyk bhp z zakresu prewencji zagrożeń psychospołecznych

Wypełnione wnioski i inne wymagane Regulaminem dokumenty należy przesłać na adres:

Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy
ul. Czerniakowska 16
00-701 Warszawa
z dopiskiem: Forum Liderów
lub drogą elektroniczną na adres:
e-mail: agnieszka.szczygielska@ciop.pl

Informacji na temat bieżącej działalności Forum Liderów Bezpiecznej Pracy udziela:

Agnieszka Szczygielska
Ośrodek Promocji i Wdrożeń CIOP-PIB
tel. 22 623 36 86,

e-mail: agnieszka.szczygielska@ciop.pl