Książki, broszury

Polecamy

Czynniki szkodliwe w środowisku pracy. Wartości dopuszczalne 2022 (wydanie XIII zmienione) - pod red. M. Pośniak, J. Skowroń

W poradniku, przygotowanym we współpracy z Międzyresortową Komisją ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy, objaśniono podstawowe pojęcia, przedstawiono wymagania dotyczące środowiska pracy, a także metody pomiaru stężeń i natężeń czynników szkodliwych występujących w tym środowisku oraz zasady oceny narażenia zawodowego i podstawowe zasady profilaktyki.

Jak zadbać o kondycję w pracy umysłowej? Poradnik dla pracowników - J. Kamińska, S. Sumińska, K. Nowak

W wydawnictwie omówiono czynniki obciążające w pracy umysłowej (obciążenie psychiczne i obciążenie o charakterze statycznym), a także przedstawiono sposoby dbania o zdrowie zarówno w pracy, jak i po pracy (np. organizacja przestrzenna stanowiska pracy z komputerem, relacje ze współpracownikami, monitorowanie poziomu stresu, organizacja czasu pracy i aktywność fizyczna w czasie pracy i po pracy, sen)

Konstrukcja odzieży chroniącej przed ugryzieniem przez kleszcze - A. Pościk, J. Szkudlarek

W wydawnictwie przedstawiono metodykę badań oraz konstrukcję elementów odzieżowych, zawierających repelenty odstraszające kleszcze oraz sposoby ich implementacji do odzieży ochronnej. Przedstawione rozwiązania konstrukcyjne mają charakter uniwersalny – umożliwiają mocowanie elementów odstraszających kleszcze do każdego rodzaju konstrukcji odzieży – a opracowana metodyka badań umożliwia obiektywną weryfikację skuteczności działania dostępnych na rynku urządzeń oraz modeli odzieży chroniących przed ugryzieniem przez kleszcze.

Zapobieganie dolegliwościom mięśniowo-szkieletowym pracowników biurowych. Kompleksowy program interwencji profilaktycznej - M. Malińska

Celem wydawnictwa jest pomoc we wdrażaniu działań związanych z profilaktyką dolegliwości mięśniowo-szkieletowych, które od wielu lat są powszechnym problemem w osób pracujących, w szczególności w grupie osób używających w swojej pracy komputera. Zawarte w nim informacje mogą zostać wykorzystane w celu kształtowania w firmach programów interwencji profilaktycznej, ukierunkowanej na zapobieganie dolegliwościom mięśniowo-szkieletowym swoich pracowników.

Program doboru filtrującego sprzętu ochrony układu oddechowego do ochrony przed nanocząstkami - K. Makowski

W wydawnictwie zawarto podstawowe informacje dotyczące ochrony układu oddechowego przed aerozolami zawierającymi nanocząstki, w tym zalecenia odnoszące się do prawidłowych: doboru, dopasowania i użytkowania takiego sprzętu.

Ergonomia pracy z komputerem – od tabletu do stanowisk z wieloma monitorami - J. Kamińska, T. Tokarski

Poradnik jest adresowany do osób pracujących z komputerami – zarówno tabletami i notebookami, czyli urządzeniami przenośnymi, jak i na stanowiskach pracy z jednym i wieloma monitorami. Zawarto w nim informacje dotyczące wymagań jakie powinny spełniać ergonomiczne stanowiska pracy oraz zasad korzystania z urządzeń przenośnych...

Pozycja dostępna cyfrowo (PDF)

Charakterystyki zagrożeń elektromagnetycznych przy typowych urządzeniach techniki wojskowej. Katalog praktycznych przykładów.

J. Kieliszek, J. Sobiech, R. Puta

Elektromagnetyczny Internet Rzeczy Poradnik ograniczania zagrożeń elektromagnetycznych związanych z użytkowaniem urządzeń nasobnych

P. Zradziński, J. Karpowicz, K. Gryz