Książki, broszury

Polecamy

Czynniki szkodliwe w środowisku pracy. Wartości dopuszczalne 2022 (wydanie XIII zmienione) - pod red. M. Pośniak, J. Skowroń

W poradniku, przygotowanym we współpracy z Międzyresortową Komisją ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy, objaśniono podstawowe pojęcia, przedstawiono wymagania dotyczące środowiska pracy, a także metody pomiaru stężeń i natężeń czynników szkodliwych występujących w tym środowisku oraz zasady oceny narażenia zawodowego i podstawowe zasady profilaktyki.

Jak zadbać o kondycję w pracy umysłowej? Poradnik dla pracowników - J. Kamińska, S. Sumińska, K. Nowak

W wydawnictwie omówiono czynniki obciążające w pracy umysłowej (obciążenie psychiczne i obciążenie o charakterze statycznym), a także przedstawiono sposoby dbania o zdrowie zarówno w pracy, jak i po pracy (np. organizacja przestrzenna stanowiska pracy z komputerem, relacje ze współpracownikami, monitorowanie poziomu stresu, organizacja czasu pracy i aktywność fizyczna w czasie pracy i po pracy, sen)

Konstrukcja odzieży chroniącej przed ugryzieniem przez kleszcze - A. Pościk, J. Szkudlarek

W wydawnictwie przedstawiono metodykę badań oraz konstrukcję elementów odzieżowych, zawierających repelenty odstraszające kleszcze oraz sposoby ich implementacji do odzieży ochronnej. Przedstawione rozwiązania konstrukcyjne mają charakter uniwersalny – umożliwiają mocowanie elementów odstraszających kleszcze do każdego rodzaju konstrukcji odzieży – a opracowana metodyka badań umożliwia obiektywną weryfikację skuteczności działania dostępnych na rynku urządzeń oraz modeli odzieży chroniących przed ugryzieniem przez kleszcze.

Zapobieganie dolegliwościom mięśniowo-szkieletowym pracowników biurowych. Kompleksowy program interwencji profilaktycznej - M. Malińska

Celem wydawnictwa jest pomoc we wdrażaniu działań związanych z profilaktyką dolegliwości mięśniowo-szkieletowych, które od wielu lat są powszechnym problemem w osób pracujących, w szczególności w grupie osób używających w swojej pracy komputera. Zawarte w nim informacje mogą zostać wykorzystane w celu kształtowania w firmach programów interwencji profilaktycznej, ukierunkowanej na zapobieganie dolegliwościom mięśniowo-szkieletowym swoich pracowników.

Program doboru filtrującego sprzętu ochrony układu oddechowego do ochrony przed nanocząstkami - K. Makowski

W wydawnictwie zawarto podstawowe informacje dotyczące ochrony układu oddechowego przed aerozolami zawierającymi nanocząstki, w tym zalecenia odnoszące się do prawidłowych: doboru, dopasowania i użytkowania takiego sprzętu.

Ergonomia pracy z komputerem – od tabletu do stanowisk z wieloma monitorami - J. Kamińska, T. Tokarski

Poradnik jest adresowany do osób pracujących z komputerami – zarówno tabletami i notebookami, czyli urządzeniami przenośnymi, jak i na stanowiskach pracy z jednym i wieloma monitorami. Zawarto w nim informacje dotyczące wymagań jakie powinny spełniać ergonomiczne stanowiska pracy oraz zasad korzystania z urządzeń przenośnych...

Pozycja dostępna cyfrowo (PDF)

Charakterystyki zagrożeń elektromagnetycznych przy typowych urządzeniach techniki wojskowej. Katalog praktycznych przykładów.

J. Kieliszek, J. Sobiech, R. Puta

Diatermie chirurgiczne.
Ocena i ograniczanie zagrożeń elektromagnetycznych. Poradnik.

J. Karpowicz, K. Gryz, P. Zradziński