Streszczenie

Zastosowanie autonomicznych mechanizmów o właściwościach samonaprawiających uszkodzenia mechaniczne materiałów przeznaczonych na spody obuwia ochronnego

Kierownik projektu: mgr inż. Agnieszka Adamus-Włodarczyk

Streszczenie projektu:

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa użytkowania obuwia ochronnego związanego z wydłużeniem bezpiecznego czasu użytkowania, poprzez implementację nowej generacji materiałów polimerowych bazujących na autonomicznych mechanizmach samonaprawy, zdolnych do autonaprawy uszkodzeń mechanicznych struktury bez udziału zewnętrznego bodźca.

Innowacją projektową jest wykorzystanie efektów autonomicznej samonaprawy w obuwiu ochronnym, co wpłynie na poprawę bezpieczeństwa pracy i wydłuży czas użytkowania obuwia. Naturalne jest, że podczas użytkowania środków ochrony indywidualnej, dochodzi do powstawania uszkodzeń mechanicznych w ich strukturze, które w początkowym etapie są najczęściej niewidoczne i trudne do identyfikacji. Występowanie uszkodzeń powoduje osłabienie materiału polimerowego, a z upływem czasu trwałe uszkodzenie i skrócenie bezpiecznego czasu użytkowania ochron.

Zastosowane zostaną autonomiczne mechanizmy samonaprawy (AMS) charakteryzujące się zdolnością do natychmiastowej ich regeneracji bez ingerencji bodźca zewnętrznego. Pierwszy mechanizm samonaprawy, to zastosowanie mikrokapsułek wypełnionych monomerem, który w wyniku uszkodzenia, uwalnia się z mikrokapsułki i wypełnia uszkodzone mechanicznie miejsce w podeszwie obuwia. Drugi mechanizm samonaprawy to zastosowanie sieci mikrokanałów, dostarczających monomer do miejsca mechanicznego uszkodzenia podeszwy.

 


Mechanizmy autonomicznej samonaprawy wytypowane do zastosowania w materiale na podeszwy do obuwia ochronnego.

 Jednostka: Pracownia Ochron Rąk i Nóg

Okres realizacji: 01.01.2020 – 31.12.2022