Wykaz
Opis

Nagroda R&D Impact 2022
20 maja 2022 r.

 

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
otrzymał nagrodę R&D Impact 2022

Instytut został nagrodzony za pozytywny wpływ na podnoszenie jakości ochrony pracy w dziedzinie bezpieczeństwa, higieny pracy i ergonomii przez prowadzone badania naukowe, prace rozwojowe, a także aktywne poszerzanie świadomości pracodawców i pracowników w zakresie bezpiecznych rozwiązań stosowanych w środowisku pracy i właściwych wzorców zachowań.

CIOP-PIB został nagrodzony także za postawę nastawioną na aktywną promocję i upowszechnianie wagi korzyści wynikających z prowadzonych przedsięwzięć.