Wykaz
Opis

Nagroda I stopnia w Kategorii B – Prace naukowo-badawcze, 48. edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy
15 grudnia 2022

Ogólnopolski Konkurs Poprawy Warunków Pracy

Kategoria B – Prace naukowo-badawcze

Nagroda I stopnia

 

„Aplikacja użytkowa „Time4Mask” do doboru sprzętu ochrony
układu oddechowego przed bioaerozolem w wybranych środowiskach pracy”

 

Autorzy:

dr Katarzyna Majchrzycka, dr Małgorzata Okrasa, CIOP-PIB

dr inż. Justyna Szulc, Politechnika Łódzka

 

Link do nagrodzonej aplikacji: https://t4m.ciop.pl/Welcome

Informacje szczegółowe:
https://m.ciop.pl/CIOPPortalWAR/file/95623/Materialy_multimedialne_Aplikacja_Time4Mask.pdf