Ośrodki certyfikacji w Instytucie
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Certyfikacja Osób i Jednostek Szkoleniowych

 

Ośrodek Oceny i Doskonalenia Kompetencji BHP

 

Główne kierunki działalności w zakresie certyfikacji osób: 

Ośrodek  prowadzi certyfikację osób wpływających w najbardziej znaczący sposób na kształtowanie bezpiecznego środowiska pracy i poziom edukacji w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Obecnie działalność Ośrodka obejmuje certyfikację kompetencji:


  • wykładowców problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • specjalistów bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Ponadto Ośrodek prowadzi uznawanie kompetencji jednostek szkoleniowych prowadzących szkolenia związane z zapewnieniem kompetencji wymienionych wyżej grup specjalistów. 

Ośrodek Oceny i Doskonalenia Kompetencji BHP prowadzi niezależną ocenę kompetencji w zakresie posiadania wiedzy, umiejętności i doświadczenia zawodowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17024:2012 "Ocena zgodności. Ogólne wymagania dotyczące jednostek certyfikujących osoby".

Przy Ośrodku działa Rada ds. certyfikacji kompetencji specjalistów oraz wykładowców BHP, w której skład wchodzą przedstawiciele CIOP-PIB oraz przedstawiciele Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP.

Kontakt: 

Specjalista 
ds. Certyfikacji Osób 
dr Martyna Zarzycka 
tel. (+48 22) 623 46 84 
fax (+48 22) 623 36 93 
e-mail: mazar@ciop.pl