O Instytucie

Patronat CIOP-PIB

Misją Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego (CIOP-PIB) jako wiodącej placówki naukowo-badawczej w Polsce, zajmującej się kompleksowo interdyscyplinarną problematyką kształtowania bezpiecznych warunków pracy, jest również promowanie i upowszechnianie w społeczeństwie najnowszej wiedzy na temat zagrożeń zawodowych oraz zdrowia pracowników.  

W tym celu Dyrektor Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego obejmuje w imieniu Instytutu swoim patronatem różne przedsięwzięcia (targi, kongresy, konferencje, kampanie itp.) o wysokim poziomie merytorycznym i organizacyjnym oraz szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa pracy.

Patronatem mogą być objęte przede wszystkim przedsięwzięcia o charakterze niekomercyjnym

Materiały do pobrania