Stanowiska pracy
WARUNKI PRACY KONTROLERÓW RUCHU LOTNICZEGO

 

WARUNKI PRACY KONTROLERÓW RUCHU LOTNICZEGO

 

 

"KONTROLERZY RUCHU LOTNICZEGO (KRL) ODPOWIADAJĄ ZA ZAPEWNIENIE WYMAGANYCH PRZEPISAMI BEZPIECZNYCH SEPARACJI (ODLEGŁOŚCI) POMIĘDZY STATKAMI POWIETRZNYMI, ZARÓWNO W POWIETRZUJAK I NA ZIEMI". (Charakterystyki zawodów i specjalności, 1998).

 

Ze względu na duże obciążenia pracą umysłową grupa zawodowa kontrolerów ruchu lotniczego (KRL) jest dla badaczy (m.in. psychologów, fizjologów) jedną z grup zawodowych, dla których analiza obciążenia psychicznego w pracy oraz oceny wpływu warunków pracy na zachowanie jest wyjątkowo interesująca. Tak duża ilość wymagań percepcyjnych, przetwarzania danych, szybkości reakcji, presji czasu, odporności na sytuacje stresowe i wielu innych skumulowana w środowisku jednej grupy zawodowej jest rzadko spotykana. Prawie każdy doświadczony kontroler ruchu lotniczego przeszedł w swojej karierze przez co najmniej kilka badań psychologicznych, fizjologicznych, wypełniał różne kwestionariusze i ankiety. Niekiedy to zainteresowanie bywa odbierane przez kontrolerów jako uciążliwe. Z drugiej strony przy odpowiedniej organizacji i akceptacji badań, mogą być traktowane jako zainteresowanie wyróżniające i doceniające ten trudny zawód.

 

Osoby zatrudnione na stanowiskach pracy kontroli ruchu lotniczego muszą wykazać się czujnością na bodźce wzrokowe i ciągłą gotowością do podejmowania decyzji. Bardzo ważne jest zapewnienie tym pracownikom odpowiednich warunków pracy, które nie tylko nie będą dodatkowo obciążać pracowników, ale też umożliwią im wykonywanie pracy z zadowoleniem i z większą niezawodnością.  Należy także zwrócić uwagę na warunki środowiska pracy: oświetlenie, hałas temperaturę w pomieszczeniach. Z kolei konstrukcja stanowiska pracy (ergonomiczne meble i ich odpowiednie ustawienie i doregulowanie do potrzeb konkretnego pracownika) powinna umożliwiać przyjęcie pracownikowi wygodnej, nieobciążającej pozycji ciała.