Szkolenia problemowe i specjalistyczne

 

Aspekty bezpieczeństwa pracy w skutecznym zarządzaniu

inwestycją budowlaną

Termin: 21 listopada 2024

Cena: 500 zł 

więcej informacji  

 

Badanie wypadków przy pracy

Termin:  6-7 maja, 10-11 października 2024

Cena: 800 zł

więcej informacji

 

Bezpieczeństwo w obsłudze urządzeń laserowych

Termin: 8-9 kwietnia 16-17 września 2024

Koszt: 700 zł

więcej informacji

 

Ergonomia stanowisk pracy

Termin: 14-15 maja, 3-4 października 2024

Cena: 700 zł 

więcej informacji

 

Kompetencje interpersonalne w pracy specjalisty ds. bhp

Termin: 12-13 lutego, 6-7 czerwca, 5-6 grudnia 2024

Cena: 800 zł 

więcej informacji

 

Narażenie zawodowe na węgiel elementarny

Termin: 13 listopada 2024, szkolenie w trybie online

Cena: 250 zł

więcej informacji 

 

Obciążenie wysiłkiem fizycznym w pracy (wydatek energetyczny)

Termin: 22-23 kwietnia, 18-29 listopada 2024

Cena: 700 zł 

więcej informacji

 

Organizacja i metodyka szkolenia oraz popularyzacja bezpieczeństwa pracy

Termin: 14-16 lutego, 17-19 czerwca, 2-4 grudnia 2024

Cena: 800 zł 

 więcej informacji

 

Organizacja systemu pierwszej pomocy w przedsiębiorstwie (szkolenie dla osób wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy zgodnie z art. 2091 § 1 pkt 2) K.p.)

Termin: 19-20 czerwca, 19-20 września 2024

Cena: 800 zł 

 więcej informacji

 

Oświetlenie w zakładzie pracy (zasady doboru, pomiary)

Termin: 19-21 czerwca 14-15 października 2024

Cena: 900 zł 

więcej informacji


Pragmatyka służby bhp – warsztaty dla specjalistów ds. bezpieczeństwa i higieny pracy

Termin: 25-26 marca, 30 września-1 października 2024

Cena: 800 zł 

więcej informacji


Przystosowanie stanowisk pracy do osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach

Termin: 10-11 grudnia 2024

Cena: 750 zł 

więcej informacji

 

Pyły w środowisku pracy. Ocena ryzyka i zapobieganie narażeniu na pyły dzięki stosowaniu środków ochrony zbiorowej

Termin: 10-11 kwietnia  16-17 grudnia 2024

Cena: 700 zł

więcej informacji

 

Substancje chemiczne w środowisku pracy - czy wiem z czym pracuję?

Termin:14 maja, 19 września 2024 szkolenie w trybie online

Cena: 500 zł

więcej informacji 

 

Środki ochrony indywidualnej – charakterystyka
oraz zasady prawidłowego doboru i stosowania (dla użytkowników)

Termin:  5-6 lutego 2024, 23-24 maja, 14-15 listopada 2024

Cena: 700 zł 

więcej informacji

 

Środowiskowe zagrożenia elektromagnetyczne - nowe technologie, nowe wymagania prawne

Termin: 26-27 lutego, 28-29 listopada 2024

Cena: 600 zł

więcej informacji


Użytkowanie i dobór sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości (szkolenie realizowane z wykorzystaniem VR)

Termin: 20 czerwca, 3 października, 12 grudnia 2024 r.

Cena: 750 zł

więcej informacji

 

Wybrane aspekty bezpieczeństwa elektrycznego w praktyce ochrony pracy

Termin: 26-27 czerwca 2024 r.

Cena: 750 zł

więcej informacji

 

Zadania i obowiązki społecznego inspektora pracy

Termin: 4-6 czerwca 2024

Koszt: 700 zł 

więcej informacji

 

Zagrożenia biologiczne w środowisku pracy

Termin: 4-5 czerwca 2024

Cena: 650 zł

więcej informacji

 

Zagrożenie czynnikami chemicznymi w środowisku pracy

Termin:  20-22 maja, 25-27 listopada 2024

Cena: 800 zł 

więcej informacji

 

Zagrożenie drganiami mechanicznymi (wibracjami) w środowisku pracy

Termin: 6-7 maja (odwołane), 17-18 października 2024

Cena: 700 zł

więcej informacji

 

Zagrożenie hałasem w środowisku pracy

Termin: 8-9 maja (odwołane), 28-29 października 2024

Cena: 700 zł

więcej informacji

 

Zasadnicze i minimalne wymagania bhp dotyczące maszyn oraz dostosowanie do wymagań minimalnych

Termin: 15-17 maja, 6-8 listopada 2024

Cena: 850 zł

więcej informacji

 

 

 

UWAGA:

 • Na wymienione ceny poszczególnych szkoleń składają się koszty przeprowadzenia wykładów, materiały dla słuchacza, obiady, serwis kawowy i zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.
 • Szkolenia bez podania miejsca odbywają się w CIOP-PIB.
 • Po przesłaniu zgłoszenia na szkolenie uczestnicy otrzymują informacje nt szkolenia.

Na zamówienie grupowe zorganizujemy:

 • Każde szkolenie wymienione w ofercie
 • Każde szkolenie związane z problematyką kształtowania bezpiecznego, higienicznego i ergonomicznego środowiska pracy i życia człowieka

Dane niezbędne do dokonywania opłat:

 

 

 

 

 

 
Szkolenia problemowe i specjalistyczne BHP

 
Program wybranego szkolenia
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Aspekty bezpieczeństwa pracy w skutecznym zarządzaniu inwestycją budowlaną


Szkolenie przeznaczone jest dla pracodawców, osób kierujących pracownikami, pracowników służby bhp, firm budowlanych.


Po ukończeniu szkolenia uczestnik powinien:

  • znać zakres obowiązków i odpowiedzialności uczestników procesu budowlanego,

  • wiedzieć jakie dokumenty są wymagane podczas wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych,

  • znać zasady sporządzania dokumentów budowy niezbędnych do zapewnienia bhp podczas realizacji robót budowlanych,

  • znać zasady doboru pracowników do realizacji projektów budowlanych

  • znać zasady prowadzenia prac szczególnie niebezpiecznych na placu budowy

  • znać zasady realizacji i dokumentowania zamykania placu budowy

  • umieć określić właściwe kryteria i wymagania bhp dla pracowników zatrudnianych na placu budowy

  • umieć określić wymagania dla uczestników procesu budowlanego

  • umieć określić dokumenty i działania uczestników procesu budowlanego na różnych etapach realizacji inwestycji budowlanej, w tym do realizacji prac szczególnie niebezpiecznych.

W ramach programu szkolenia zostaną przedstawione następujące zagadnienia:

Ramowy program szkolenia


Wykładowcy:
Pracownicy naukowi CIOP-PIB

Warunkiem ukończenia szkolenia jest obecność na zajęciach i udział w ćwiczeniach.

Zakwaterowanie

Kartę zgłoszenia
uczestnictwa należy przesłać  (pocztą lub e-mail na adres: makal@ciop.pl)

 

 

Kontakt: 
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy 
Centrum Edukacyjne 
ul. Czerniakowska 16 
00-701 Warszawa 
mgr Marta Kalinowska
tel. 22 623 36 76 
e-mail: makal@ciop.pl
fax 22 623 36 93