Wartości dopuszczalne czynników szkodliwych

 
0
0
0
2
4
3
4
8