Wartości dopuszczalne czynników szkodliwych

 
0
0
1
2
0
2
5
9