Wartości dopuszczalne czynników szkodliwych

 
0
0
0
3
5
4
4
0