Wartości dopuszczalne czynników szkodliwych

 
0
0
1
1
7
7
3
0