Wartości dopuszczalne czynników szkodliwych

 
0
0
0
4
6
3
3
2