Wartości dopuszczalne czynników szkodliwych

 
0
0
0
1
8
9
7
1