Prace CIOP-PIB - Psychologia i socjologia pracy

Jednym z zadań Pracowni Psychologii i Socjologii Pracy jest badanie psychospołecznych właściwości pracy jako źródła stresu, konsekwencji stresu w zakresie samopoczucia i zdrowia pracowników, roli różnic indywidualnych w reakcji na stres; opracowywanie metod pomiaru stresu psychologicznego w środowisku pracy oraz zasad i metod ograniczania stresu w pracy (w tym modyfikacji wzoru A),

Polecane materiały informacyjne z tej dziedziny

Więcej materiałów informacyjnych

Wyniki prac badawczych - Pracownia Psychologii i Socjologii Pracy

Projekt nr IV.PB.05: Modelowanie pracy (job crafting) jako metoda budowania zasobów i pozytywnych postaw młodych pracowników wobec pracy

Pracownia Psychologii i Socjologii Pracy
mgr Łukasz Kapica, mgr Andrzej Najmiec, dr hab. Łukasz Baka, prof. Instytutu

Projekt nr IV.PB.06: Identyfikacja czynników wpływających na efektywność treningu redukcji stresu opartego o mindfulness (MBSR) poprzez monitorowanie fizjologicznych parametrów reakcji stresowej

Pracownia Psychologii i Socjologii Pracy
mgr Sylwia Sumińska, Paulina Grodecka

Więcej wyników prac badawczych

 
0
0
0
0
3
4
5
2