Pracownia Psychologii i Socjologii Pracy
 
Opis Jednostki Instytutu
 
Maksymalizuj
Minimalizuj


Pracownia Psychologii i Socjologii Pracy - O Pracowni

Profil działalności pracowni:


 • badania psychospołecznych właściwości pracy jako źródła stresu,  konsekwencji stresu w zakresie samopoczucia i zdrowia pracowników, roli różnic indywidualnych w reakcji na stres; opracowywanie metod pomiaru stresu psychologicznego w środowisku pracy oraz zasad i metod ograniczania stresu w pracy (w tym modyfikacji wzoru A),
 • analiza zjawiska wypalenia zawodowego,
 • ocena obciążenia psychicznego w zawodach o szczególnej uciążliwości (np. kontrolerów ruchu lotniczego),
 • badanie ergonomicznych właściwości programów komputerowych,
 • zasady oceny postępu rehabilitacji medycznej i zawodowej osób z dysfunkcją narządu ruchu,
 • diagnoza oraz kształtowania kultury bezpieczeństwa w przedsiębiorstwach.


Kierownik:  dr hab. Dorota Żołnierczyk-Zreda
tel. 22 623 32 06, e-mail: dozol@ciop.pl

 

Publikacje
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Oferta
 
Maksymalizuj
Minimalizuj


Pracownia Psychologii i Socjologii Pracy - Oferta

 • pomiar przyczyn i konsekwencji stresu psychospołecznego związanego z pracą,
 • doradztwo w zakresie monitorowania stresu i tworzenia programów zarządzania stresem,
 • ocena poziomu kultury bezpieczeństwa w zakładzie pracy,
 • doradztwo w zakresie metod kształtowania i utrzymywania wysokiej kultury bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie,

 
Skład osobowy
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
 • Pracownia Psychologii i Socjologii Pracy
   Kierownik telefon e-mail
   dr hab. Dorota Żołnierczyk-Zreda, prof. CIOP-PIB 22 623-32-06 dozol[at]ciop.pl
   telefon e-mail
   dr hab. Łukasz Baka, prof. CIOP-PIB 22 623-32-86 lubak[at]ciop.pl
   mgr Paulina Barańska 22 623-32-84 pauba[at]ciop.pl
   mgr Łukasz Kapica 22 623-32-30 lukap[at]ciop.pl
   mgr Zofia Mockałło 22 623-32-87 zomoc[at]ciop.pl
   mgr Andrzej Najmiec 22 623-32-05 annaj[at]ciop.pl
   mgr Aleksandra Stachura-Krzyształowicz 22 623-32-84 alsta[at]ciop.pl
   mgr Sylwia Sumińska 22 623-32-30 sysum[at]ciop.pl
   dr Magdalena Warszewska - Makuch 22 623-46-09 mawar[at]ciop.pl
Projekty
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Obciążenia i bariery w karierach kobiet versus mężczyzn i ich skutki w stanie zdrowia psychicznego
Kierownik projektu - dr Magdalena Warszewska-Makuch
Wykonawcy -
zobacz więcej
Opracowanie systemu diagnozy psychologicznej oraz programu wsparcia adaptacyjnego do celów reintegracji zawodowej
Kierownik projektu - mgr Andrzej Najmiec
Wykonawcy -
zobacz więcej
Negatywne skutki mobbingu – mediująca rola pozytywnego radzenia sobie ze stresem
Kierownik projektu - dr Magdalena Warszewska-Makuch
Wykonawcy -
zobacz więcej
Linki
 
Maksymalizuj
Minimalizuj


Pracownia Psychologii i Socjologii Pracy - Interesujące odnośniki