Badania psychologiczne kierowców


Badania psychologiczne kierowców i kandydatów na kierowców
wszystkich kategorii prawa jazdy


PRACOWNIA PSYCHOLOGII I SOCJOLOGII PRACY
Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego
w Warszawie

Laboratoria Tech-Safe-Biooferuje usługi w zakresie badań psychotechnicznych dla:
  • kierowców i kandydatów na kierowców wszystkich kategorii prawa jazdy
  • osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy
  • kierowców pojazdów uprzywilejowanych lub przewożących wartości pieniężne (badania wstępne lub okresowe);
  • instruktorów nauki jazdy i egzaminatorów (badania okresowe i wstępne dla kandydatów)
  • kierowców skierowanych przez Starostę.