O Instytucie

Kontakt - dane teleadresowe:

Siedziba główna i laboratoria

ul. Czerniakowska 16,

00-701 Warszawa, Polska

Kancelaria

Telefon: (22) 623 36 98

Fax: (22) 623 36 93, (22) 840 24 62

E-mail: kancelaria@ciop.pl

Adres skrzynki podawczej ePUAP

/ciop_pib/SkrytkaESP

Biblioteka

Telefony: (22) 623 36 88, (22) 623 36 90

E-mail: jobul@ciop.pl

E-mail: biblio@ciop.pl

Centrum Edukacyjne

Telefon: (22) 623 37 56, (22) 623 36 76

E-mail: betar@ciop.pl

Ośrodek Certyfikacji Indywidualnych
Środków Ochronnych i Roboczych

Telefon: (42) 678 19 63 w. 85, (42) 648 02 48,
(42) 648 02 44

E-mail: agste@ciop.lodz.pl

Ośrodek Oceny i Doskonalenia
Kompetencji BHP

Telefon: (22) 623 46 84

Ośrodek Promocji i Wdrażania

Telefon: (22) 623 36 83

E-mail: ciop@ciop.pl

Krajowy Punkt Centralny
Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa
i Zdrowia w Pracy w Bilbao

Telefon: (22) 623 36 77

E-mail: wikli@ciop.pl

Zakład Ochron Osobistych - laboratoria

ul. Wierzbowa 48

90-133 Łódź, Polska

Telefony: (42) 678 02 21, (42) 678 02 22

Fax: (42) 678 19 15

E-mail: sekretariat@ciop.lodz.pl

Inspektor Ochrony Danych

E-mail: iod@ciop.pl

Lokalizacja:

Współrzędne GPS: N52° 12' 0.5887" E21° 3' 10.0343"

Wyświetl większą mapę