01 Portal wiedzy o BHP - Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

Zespół chorego budynku

Zespół chorego budynku

Narażenie na czynniki szkodliwe i uciążliwe w pomieszczeniach biurowych, takie jak zanieczyszczenia chemiczne, pyłowe i mikrobiologiczne, hałas, drgania mechaniczne, pola elektromagnetyczne, oświetlenie, elektryczność statyczna przy niewłaściwych parametrach powietrza (temperatura i wilgotność względna powietrza, prędkość powietrza, stężenie ditlenku węgla) oraz mikroklimacie może prowadzić do „zespołu budynku chorego (SBS)”.

Zespół SBS objawia się między innymi: zmęczeniem, uczuciem duszności, bólami i zawrotami głowy, drażliwością, obniżeniem zdolności koncentracji uwagi, podrażnieniem błon śluzowych oczu i górnych dróg oddechowych, zmianami skórnymi, częstszym występowaniem nieżytów dróg oddechowych.

Więcej informacji
Parametry
powietrza
Czynniki
chemiczne
Pyły
Mikroklimat
Hałas
Drgania
Elektryczność
statyczna
Oświetlenie
Wentylacja
i klimatyzacja

Zobacz także:

Nowości
wydawnicze