Zespół chorego budynku

Wprowadzenie

Narażenie na czynniki szkodliwe i uciążliwe w pomieszczeniach biurowych, takie jak zanieczyszczenia chemiczne, pyłowe i mikrobiologiczne, hałas, drgania mechaniczne, pola elektromagnetyczne, oświetlenie, elektryczność statyczna przy niewłaściwych parametrach powietrza (temperatura i wilgotność względna powietrza, prędkość powietrza, stężenie ditlenku węgla) oraz mikroklimacie może prowadzić do „zespołu budynku chorego (SBS)”.

Więcej informacji