Prace CIOP-PIB - Czynniki mechaniczne

Zagrożenia mechaniczne to ogólne określenie tych czynników fizycznych, które mogą być przyczyną urazów powodowanych mechanicznym działaniem na człowieka różnych elementów, np. części maszyn, narzędzi, obrabianych przedmiotów, wyrzucanych materiałów stałych lub płynnych. Do podstawowych zagrożeń mechanicznych zaliczamy zagrożenia zgnieceniem, zmiażdżeniem, przecięciem lub odcięciem; wplątaniem; wciągnięciem lub pochwyceniem;...

Więcej materiałów informacyjnych

Wyniki prac badawczych - Zakład Zagrożeń Fizycznych

Zadanie 3.SP.09: Opracowanie metodyki stosowania systemów lockout/tagout w systemach wytwórczych Przemysłu 4.0

Pracownia Elektronicznych Systemów Ochronnych
dr hab. inż. Marek Dźwiarek, prof. CIOP-PIB

Zadanie 4.SP.08: Zastosowanie technologii rzeczywistości wirtualnej do szkolenia operatorów przenośnych pilarek łańcuchowych

Pracownia Zagrożeń Mechanicznych
dr inż. Andrzej Dąbrowski

Więcej wyników prac badawczych

Wydawnictwa i inne

 
0
0
0
0
5
2
8
9