Badania spalin silników Diesla – mierzone jako węgiel elementarny

 

Badania spalin silników Diesla – mierzone jako węgiel elementarny

 

PRACOWNIA ZAGROŻEŃ CHEMICZNYCH

Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego
w Warszawie

oferuje usługę w zakresie:

 

pobierania próbek i pomiarów stężenia spalin silników Diesla mierzonych jako węgiel elementarny w powietrzu stanowisk pracy metodą termo-optyczną z detekcją FID.

 

 

Koszt analizy próbek powietrza oznaczania stężenia spalin silników Diesla mierzonych jako węgiel elementarny w powietrzu stanowisk pracy jest uzależniony od ilości próbek i miejsca wykonywania pomiarów – do uzgodnienia z klientem.

Termin wykonania badania wynosi ok. 2-3 tygodnie od zatwierdzenia zlecenia wykonania badań.

Metoda oznaczania węgla elementarnego na stanowiskach pracy dostosowana do nowej wartości NDS (0,05 mg/m3) dla spalin emitowanych z silników Diesla, została opracowana w Pracowni Zagrożeń Chemicznych CIOP-PIB (Publikacja PIMOŚP )

 

 

 

Zainteresowane Instytucje i przedsiębiorstwa zapraszamy do kontaktu: 
dr hab. Małgorzata Szewczyńska, prof. CIOP-PIB
Kierownik Pracowni Zagrożeń Chemicznych CIOP-PIB
tel. (22) 623 32 52, e-mail: mapol@ciop.pl