01 Portal wiedzy o BHP - Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

Konkursy plastyczne dla dzieci

Zarządzanie BHP

Od 1997 roku Instytut jest organizatorem i współorganizatorem przeprowadzanych wśród uczniów szkół podstawowych konkursów plastycznych poświęconych problematyce bezpiecznych zachowań. Konkursy plastyczne są organizowane przy współpracy z placówkami oświatowymi z różnych stron Polski - wszystkimi tymi, które wyrażą chęć uczestnictwa w konkursie.

Celem organizacji konkursów dla dzieci jest popularyzacja problematyki związanej z bezpieczeństwem i higieną nauki, kształtowanie w dzieciach nawyków zachowań probezpiecznych, uwrażliwianie ich na istniejące zagrożenia w środowisku, w którym żyją, uczą się, bawią, a z czasem będą pracować...

Więcej informacji

Aktualny konkurs

Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży
pn.: „Mój WF – zabawa, zdrowie i bezpieczeństwo”

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych z klas I – VIII z całej Polski do wzięcia udziału
w konkursie plastycznym organizowanym przez Centralny Instytut Ochrony Pracy
– Państwowy Instytut Badawczy.

nadsyłanie prac -
do 30 kwietnia 2019 r.

Więcej informacji

Konkursy zakończone

"Moje bezpieczne miejsce nauki", Warzyn Pierwszy
2018
"Moje bezpieczne miejsce nauki" - Warszawa, Giżyce
2018
"Moje bezpieczne miejsce nauki" - Bytom,
2018
„Mamo, tato pracuj bezpiecznie”
2018
Pozostałe zakończone konkursy