Konkursy plastyczne dla dzieci

Wprowadzenie

Od 1997 roku Instytut jest organizatorem i współorganizatorem przeprowadzanych wśród uczniów szkół podstawowych konkursów plastycznych poświęconych problematyce bezpiecznych zachowań. Konkursy plastyczne są organizowane przy współpracy z placówkami oświatowymi z różnych stron Polski - wszystkimi tymi, które wyrażą chęć uczestnictwa w konkursie.

Celem organizacji konkursów dla dzieci jest popularyzacja problematyki związanej z bezpieczeństwem i higieną nauki, kształtowanie w dzieciach nawyków zachowań probezpiecznych, uwrażliwianie ich na istniejące zagrożenia w środowisku, w którym żyją, uczą się, bawią, a z czasem będą pracować...

Więcej informacji

Konkurs 2022

Konkursy zakończone