01 Portal wiedzy o BHP - Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

Konkursy plastyczne dla dzieci

Zarządzanie BHP

Od 1997 roku Instytut jest organizatorem i współorganizatorem przeprowadzanych wśród uczniów szkół podstawowych konkursów plastycznych poświęconych problematyce bezpiecznych zachowań. Konkursy plastyczne są organizowane przy współpracy z placówkami oświatowymi z różnych stron Polski - wszystkimi tymi, które wyrażą chęć uczestnictwa w konkursie.

Celem organizacji konkursów dla dzieci jest popularyzacja problematyki związanej z bezpieczeństwem i higieną nauki, kształtowanie w dzieciach nawyków zachowań probezpiecznych, uwrażliwianie ich na istniejące zagrożenia w środowisku, w którym żyją, uczą się, bawią, a z czasem będą pracować...

Więcej informacji

Aktualny konkurs 2021

Konkurs

Konkursy zakończone

„Bezpieczne dzieci w sieci”
2020
„Mój WF – zabawa, zdrowie
i bezpieczeństwo”
2019
"Moje bezpieczne miejsce nauki", Warzyn Pierwszy
2018
"Moje bezpieczne miejsce nauki" - Warszawa, Giżyce
2018
Pozostałe zakończone konkursy