Zapytania ofertowe

Wykaz
Opis

Zapytanie ofertowe dla zamówienia, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy Pzp. na "Sukcesywny zakup paliw w systemie bezgotówkowym"
OG/ZO-LG-2/2021; Termin i godzina składania ofert: do dnia 03.12.2021 r. do godziny 10:00


Zapytanie ofertowe dla zamówienia, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy Pzp. na:

- Sukcesywny zakup paliw w systemie bezgotówkowym

 

Nr sprawy: OG/ZO-LG-2/2021

 

Termin i godzina składania ofert: do dnia 03.12.2021 r. do godziny 10:00 (decyduje data i godzina wpływu do CIOP-PIB).

 

Adres email, na który mają być składane oferty: lugra@ciop.pl

 

Zapytanie ofertowe
 Zapytanie ofertowe w wersji edytowalnej
 PYTANIA I ODPOWIEDZI
 Zmiana terminu składania ofert do dnia 3.12.2021 do godz. 10:00
   
Zawiadomienie o wyniku postępowania