Konferencje i seminaria

Wykaz
Opis

Konferencja: "BEZPIECZEŃSTWO EKSPLOATACJI MASZYN, URZĄDZEŃ I BUDYNKÓW"

21 października 2010 r., Olsztyn Hotel Wileński (Sala Platynowa) Organizator: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP Oddział w Olsztynie Patronat: Okręgowy Inspektor Pracy w Olsztynie Współorganizatorzy: - Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy - Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztunie - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Konferencja jest organizowana w ramach europejskiej kampanii informacyjnej "Bezpieczeństwo eksploatacji maszyn, urządzeń i budynków", a także w ramach projektu "Doskonalenie metod promowania bepzieczeństwa pracy w wybranych środowiskach pracowniczych". Uczestnicy konferencji wezmą udział w wizycie technicznej w firmie Michelin Polska S.A. w Olsztynie (członek Forum Liderów Bezpiecznej Pracy. Więcej informacji ... Program konferencji