Bezpłatne materiały informacyjne BHP ("open access") przygotowane na podstawie wyników uzyskanych w ramach V etapu programu wieloletniego pn. „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” w latach 2020-2022, finansowanego w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego/Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, oraz w zakresie służb państwowych ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Koordynator programu: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy.

 

Materiały udostępnione są w układzie problemowym, wg następujących obszarów tematycznych:

 

 
0
0
0
1
9
9
0
3