Konferencje i seminaria

Wykaz
Opis

Konferencja pt. „Rynek środków ochrony indywidualnej w Polsce”
29 listopada 2021 r. (online, platforma Zoom)

 

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

KONFERENCJA online
pt. „
Rynek środków ochrony indywidualnej w Polsce”

odbyła się   29 listopada 2021 r.

 

Termin: 29 listopada 2021 r., godzina 10:00 – 12:30

Miejsce: platforma ZOOM

Prowadzący:
- dr hab. inż. Katarzyna Majchrzycka, prof. CIOP-PIB- Kierownik Zakładu Ochron Osobistych CIOP-PIB

 

Wyjątkowo dynamiczny rozwój rynku środków ochrony indywidualnej (ŚOI) oraz masek medycznych w czasie pandemii COVID-19 spowodował potrzebę zdiagnozowania przeobrażeń zachodzących na tym rynku. CIOP-PIB, jako instytucja działająca na rzecz poprawy warunków pracy, podjął się scharakteryzowania aktualnego stanu rynku wybranych ŚOI i masek medycznych w Polsce.

 

Celem konferencji było:

  • przedstawienie ogólnych zasad doboru i stosowania środków ochrony indywidualnej (ŚOI) oczu i twarzy, głowy, słuchu oraz układu oddechowego
  • dostarczenie informacji (na podstawie opracowanego raportu z badań) na temat polskiego rynku dostawców – producentów i importerów wyrobów – jak również dystrybutorów ww. ŚOI oraz masek medycznych
  • rozpoznanie i analiza podaży i popytu ŚOI oraz masek medycznych w ostatnim okresie oraz prognoza kierunków rozwoju rynku
  • prezentacji nowej bazy wiedzy o środkach ochrony indywidualnej z ukierunkowaniem na przepisy prawne i zasady ich bezpiecznego stosowania

 

 Relacja filmowa z konferencji (https://youtu.be/SyRf5Vv986M)

 

 

 

Program   

 

Prowadzenie: dr hab. inż. Katarzyna Majchrzycka, prof. CIOP-PIB

 

10.00 – 10.05

 

Otwarcie konferencji

dr hab. inż. Wiktor M. Zawieska, Dyrektor

Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego

10.05 - 10.30

 

Środki ochrony indywidualnej oraz maski medyczne – raport z badań rynku

w Polsce

Alfred Brzozowski, Pełnomocnik Dyrektora ds. Wdrożeń, CIOP-PIB

 

10:30 – 10:50

 

Środki Ochrony Indywidualnej - prezentacja bazy wiedzy na temat uregulowań prawnych 

dr hab. inż. Katarzyna Majchrzycka, prof. CIOP-PIB, Zakład Ochron Osobistych CIOP-PIB

10.50 – 11.10

 

Ogólne zasady doboru i stosowania sprzętu ochrony układu oddechowego

dr hab. inż. Agnieszka Brochocka, Zakład Ochron Osobistych CIOP-PIB

11.10 - 11.30

Ogólne zasady doboru i stosowania środków ochrony oczu i twarzy

dr inż. Grzegorz Owczarek, Zakład Ochron Osobistych CIOP-PIB

11.30 – 11.50

 

Ogólne zasady doboru i stosowania środków ochrony słuchu

dr inż. Emil Kozłowski, Zakład Zagrożeń Wibroakustycznych CIOP-PIB

11.50 – 12.10

 

Przemysłowe hełmy ochronne – wytyczne do samodzielnej oceny stanu technicznego

dr inż. Marcin Jachowicz, Zakład Ochron Osobistych CIOP-PIB

12.10 - 12.30

 

Aktualna sytuacja rynku ŚOI w Polsce z punktu widzenia Polskiego Zrzeszenia Producentów i Dystrybutorów Środków Ochrony Indywidualnej

Adam Jabłoński, Prezes Polskiego Zrzeszenia Producentów i Dystrybutorów Środków Ochrony Indywidualnej

 

Konferencja realizowana w ramach V etapu programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”, finansowanego w latach 2021-2022 w zakresie zadań służb państwowych ze środków ministra właściwego ds. pracy (zadanie nr 4.SP.24 oraz zadanie nr 3.SP.08).                               
Koordynator Programu: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy.