Zadania finansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych
Streszczenie

Architektura skalowalnego, samo-orientującego się na człowieka, inteligentnego, cyberbezpiecznego i dotykowego Internetu Rzeczy nowej generacji

Streszczenie projektu:

 

Dofinansowano ze środków budżetu państwa

Przedsięwzięcie „Premia na Horyzoncie 2”

 

Architektura skalowalnego, samo-orientującego się na człowieka, inteligentnego,
cyberbezpiecznego i dotykowego Internetu Rzeczy nowej generacji”

 

Dofinasowanie: 

227 080 zł 

Całkowita wartość:  

227 080 zł 

Termin realizacji: 

01.03.2021 - 31.12.2024

 

Opis projektu:

 

W związku z realizacją projektu „Architektura skalowalnego, samo-orientującego się na człowieka, inteligentnego, cyberbezpiecznego i dotykowego Internetu Rzeczy nowej generacji” (Architecture for Scalable, Self-*, human-centric, Intelligent, Secure, and Tactile next generation IoT – ASSIST-IoT), Instytut otrzymał środki finansowe przeznaczone na finansowanie kosztów dodatków do wynagrodzeń na podstawie umowy nr 495427/PnH2/2021 z dnia 01.03.2021 r. zawartej pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Edukacji i Nauki a CIOP-PIB. Umowa określa warunki realizacji, finansowania i rozliczania środków finansowych przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach przedsięwzięcia „Premia na Horyzoncie 2”.

Celem projektu jest zaprojektowanie, wdrożenie i walidacja architektury skalowalnego, samo-orientującego się na człowieka, inteligentnego, cyber-bezpiecznego i dotykowego Internetu Rzeczy nowej generacji. Funkcjonowanie opracowanej architektury zostanie zweryfikowane w trzech różnych obszarach dotyczących: automatyzacji portów (Port automation Pilot), poprawy bezpieczeństwa pracy na placu budowy (Smart safety of workers Pilot), monitorowania i diagnostyki pojazdów (Cohesive vehicle monitoring and diagnostics Pilot). Koordynatorem projektu jest Universitat Politecnica de Valencia (UPV) z Hiszpanii, a konsorcjum składa się z 15 partnerów z 7 krajów UE (Hiszpanii, Polski, Grecji, Francji, Finlandii, Niemiec i Holandii).

 Okres realizacji: 01.03.2021 – 31.12.2024