Bezpieczeństwo pracy
w czasie pandemii
COVID-19

(...) W ciągu zaledwie kilku tygodni znaleźliśmy
się w sytuacji, w której musimy się skoncentrować
na zagrożeniu niewidzialnym i bardzo groźnym
dla nas wszystkich: dla pracowników, ich rodzin,
i to w skali globalnej. (...)