Wykaz
Opis

KRZYŻ OFICERSKI ORDERU WYNALAZCZOŚCI dla zespołu badawczo-naukowego CIOP-PIB nadany przez Najwyższą Komisje odznaczeń Królestwa Belgii na 53 Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik – Brussels Eureka 2004


 

W dniu 17 listopada 2004 r. Najwyższa Komisja Nagród, biorąc pod uwagę poziom usług, wybitne zasługi na rzecz postępu i niesionej pomocy w dziedzinie wynalazczości, przyznała Centralnemu Instytutowi Ochrony Pracy-Państwowemu Instytutowi Badawczemu dyplom Krzyża Oficerskiego Nr 1954.