01 Portal wiedzy o BHP - Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

Serwis słuchaczy i absolwentów studiów

Serwis słuchaczy i absolwentów studiów

INFORMACJA DLA STUDENTÓW

Dokonując opłaty za studia podyplomowe na PRZEKAZIE należy podać następujące dane:
- PEŁNA - nazwa płatnika
- DOKŁADNY, czytelny adres płatnika
- NIP płatnika - w przypadku firmy (w przypadku osoby fizycznej nie jest wymagany)
- Imię nazwisko studenta, za którego dokonywana jest wpłata
- Numer grupy do której student należy
Numer konta na które należy dokonać wpłaty: 31 1240 6247 1111 0000 5418 1405
Szanowni Studenci, Przypominamy, o terminowym dokonywaniu płatności za studia podyplomowe

TERMINY
i plany zjazdów
Wykładowcy
Egzamin
końcowy
Wznowienie
studiów
Krajowe i zagraniczne
źródła wiedzy
z zakresu BHP
Dojazd
do CIOP-PIB