Wznowienie studiów
 

Dokonując opłaty za wznowienie studiów podyplomowych na PRZEKAZIE należy podać następujące dane:

PEŁNA nazwa płatnika
DOKŁADNY, czytelny adres płatnika
NIP płatnika - w przypadku firmy, w przypadku osoby fizycznej nie jest wymagany
Imię nazwisko studenta, za którego jest wpłata
Numer grupy do której student należał


Numer konta na które należy dokonać wpłaty
31 1240 6247 1111 0000 5418 1405

 

 
Centrum Edukacyjne

Centrum
Edukacyjne CIOP-PIB

 

Centrum Edukacyjne CIOP-PIB powstało w 1994 roku jako część struktury organizacyjnej Instytutu utworzonej w celu realizowania zadań statutowych związanych z kształceniem w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

zobacz więcej "