Opis Jednostki Instytutu
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

 

Od początku istnienia Instytutu w jego strukturze funkcjonował Dział Planowania - i w przeszłości, i dzisiaj zajmujący się zagadnieniami organizacji i koordynacji badań naukowych, opracowywaniem wieloletnich programów badawczych z udziałem jednostek naukowych w kraju, planów rocznych działalności, a także analizą ich wykonania oraz sporządzaniem dokumentacji sprawozdawczych. Rozwój wielokierunkowej działalności Instytutu w obszarze bezpieczeństwa pracy rzutuje na poszerzanie zadań Działu Planowania, w tym współpracy z jednostkami naukowymi, organami administracji państwowej, przedsiębiorstwami i instytucjami upowszechniającymi rozwiązania techniczne i organizacyjne Instytutu. W ostatniej dekadzie znacznie zwiększyło się zaangażowanie pracowników Instytutu w realizację programów i projektów europejskich oraz międzynarodowych. Skutkuje to szerszą współpracą Działu z koordynatorami i partnerami tego typu projektów z różnych krajów, zarówno w trakcie ich przygotowania, jak i realizacji. Wśród tych partnerów znajdują się m.in. Finnish Institute of Occupational Health (FIOH), Netherlands Organisation for Applied Scientific Research (TNO), University of Aberdeen (UNIABDN), University of Nottingham (IWHO).
Pracami Działu Planowania kierowała od 1985 r. do 2020 r. Bożena Chodelska.  Obecnie funkcję tę pełni Aleksandra Olendzka-Surgiel.

 

Kontakt:
Kierownik Działu Planowania i Koordynacji Projektów
Aleksandra OLENDZKA-SURGIEL
e-mail: alole@ciop.pl

Kierownictwo
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
mgr Aleksandra Olendzka-Surgiel
alole@ciop.pl
Pracownicy Instytutu
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
 • Dział Planowania i Koordynacji Projektów
   Kierownik telefon e-mail
   mgr Aleksandra Olendzka-Surgiel (22) 623-37-57 alole@ciop.pl
   telefon e-mail
   mgr Anna Bartuś (22) 623-37-33 anbar@ciop.pl
   lic. Bożena Chodelska (22) 623-46-12 bocho@ciop.pl
   Grzegorz Iżyniec (22) 623-37-37 grizy@ciop.pl
   mgr Alina Kazukiewicz (22) 623-37-96 alkaz@ciop.pl
   mgr Ewa Kuźma (22) 623-32-50 ewkuz@ciop.pl
   mgr Hanna Leszko-Fula (22) 623-37-96 hales@ciop.pl
   techn. Małgorzata Skoczylas (22) 623-46-10 masko@ciop.pl
   mgr Piotr Szymankiewicz (22) 623-46-57 piszy@ciop.pl
   mgr inż. Ewa Świtek (22) 623-32-50 ewswi@ciop.pl
   mgr Dorota Zalewska (22) 623-46-41 dozal@ciop.pl