BHP Info

Stanowiska pracy

Co nowego

BÓL KRĘGOSŁUPA? POZBĄDŹ SIĘ GO!

11 minut dla zdrowego kręgosłupa, czyli jak zmniejszyć dolegliwości mięśniowo-szkieletowe i poprawić zdolność do pracy

Polecamy

Zarządzanie wiekiem. Pracownicy 50+.

W większości krajów europejskich obserwuje się systematyczny wzrost udziału w populacji ogólnej osób po 50. roku życia. Wynika to ze stopniowego osiągania tego wieku przez pokolenie wyżu demograficznego, urodzonego po II wojnie światowej, (tzw. „baby boom”) oraz obserwowanego spadku dzietności w ubiegłych dziesięcioleciach...