Prace CIOP-PIB - Obciążenie termiczne człowieka

Prezentowane na kolejnych stronach działu materiały merytoryczne omawiają syntetycznie najważniejsze zagadnienia związane z wpływem niekorzystnych warunków mikroklimatu w środowisku pracy na organizm człowieka, w szczególności: skutki wynikające z wpływu niekorzystnych warunków mikroklimatu na organizm człowieka, zagrożenia związane z mikroklimatem środowiska pracy, wymogi przepisów prawa odnoszących się do mikroklimatu, wielkości charakteryzujące mikroklimat w środowisku pracy...

Polecane materiały informacyjne z tej dziedziny

Więcej materiałów informacyjnych

Wyniki prac badawczych - Pracownia Obciążeń Termicznych

Zadanie 2.SP.21: Badanie wpływu mikroklimatu chłodnego i zimnego na odpowiedzi fizjologiczne pracownika podczas wykonywania prac manualnych

Pracownia Obciążeń Termicznych
dr inż. Magdalena Młynarczyk

Zadanie 3.SP.04: Badanie wpływu dopasowania odzieży na izolacyjność cieplną i opór pary wodnej w układzie odzież - źródło ciepła

Pracownia Obciążeń Termicznych
dr inż. Magdalena Młynarczyk

Więcej wyników prac badawczych

 
0
0
0
0
2
6
2
9