Wydarzenia inne

Wykaz
Opis

Wizyta w CIOP-PIB Ministry rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszki Dziemianowicz-Bąk

Fot. Agnieszka Dziemianowicz-Bąk - Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i Wiktor Marek Zawieska – Dyrektor CIOP-PIB

 

17 stycznia br. w siedzibie Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego odbyło się pierwsze spotkanie dr Agnieszki Dziemianowicz-Bąk, Ministry Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  z kierownictwem i pracownikami Instytutu.

 

W trakcie spotkania Pani ministra zapoznała się z najważniejszymi obszarami pracy Instytutu, a także zwiedziła laboratoria badawcze TECH-SAFE-BIO:

  • Laboratorium obciążenia termicznego,
  • Laboratorium fizjologii wysiłku,
  • Laboratorium oceny obciążenia układu mięśniowo–szkieletowego,
  • Laboratorium diagnozy i adaptacji psychoruchowej,
  • Laboratorium badań sprawności psychoruchowej.

 

W pracach podejmowanych w wizytowanych przez Panią ministrę laboratoriach badawczych, wchodzących w skład Zakładu Ergonomii, prowadzone są przede wszystkim zadania na rzecz identyfikacji i analizy źródeł ryzyka zawodowego wynikającego z właściwości pracy i cech indywidualnych pracowników, a także skutków tego ryzyka dla ich zdrowia fizycznego i psychicznego oraz funkcjonowania zawodowego. Ponadto opracowywane są konkretne działania profilaktyczne i interwencje w celu poprawy warunków środowiska materialnego i psychospołecznego, służące optymalnemu funkcjonowaniu zarówno pracowników, jak i organizacji.