Ośrodki certyfikacji w Instytucie
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Certyfikacja dobrowolna

 

CERTYFIKACJA WYROBÓW W TRYBIE DOBROWOLNYM

Ośrodek Certyfikacji Indywidualnych Środków Ochronnych i Roboczych CIOP-PIB w ramach akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji (certyfikat akredytacji nr AC 018) prowadzi w trybie dobrowolnym certyfikację zgodności z dokumentem normatywnym.

Zakres wyrobów podlegających certyfikacji dobrowolnej:

 • odzież robocza i materiały włókiennicze przeznaczone na odzież ochronną i roboczą,
 • tkaniny na odzież ochronną i roboczą,
 • tekstylia dla służby zdrowia,
 • okulary przeciwsłonerczne,
 • oprawki okularowe, soczewki okularowe,
 • linowe systemy kotwiczące,
 • szynowe systemy kotwiczące,
 • materiały przeznaczone do produkcji rękawic ochronnych,
 • materiały i elementy konstrukcyjne stosowane w obuwiu.

Schemat  procedury certyfikacji wyrobów:

Certyfikacja w trybie dobrowolnym prowadzona jest zgodnie z programem certyfikacji PR-PCW-01 opracowanym przez Ośrodek Certyfikacji Indywidualnych Środków Ochronnych i Roboczych CIOP-PIB, który odpowiada programowi typ „N” według normy PN-EN ISO/IEC 17067:2014-01 „Ocena zgodności. Podstawy certyfikacji wyrobów oraz wytyczne dotyczące programów certyfikacji wyrobów”.

 

Pliki do pobrania

 • Wzór FORMULARZA WNIOSKU (PDF)
 • Kwestionariusz oceny dostawcy - producenta (PDF)
 • Kwestionariusz oceny dostawcy - importera (PDF)
 • Program certyfikacji Certyfikacja Wyrobów w Trybie Dobrowolnym (Program, Załącznik nr 1)

Wniosek wraz z dokumentami wskazanymi w załączniku do wniosku i wzorem wyrobu należy przesyłać do Ośrodka Certyfikacji Indywidualnych Środków Ochronnych i Roboczych CIOP-PIB w Łodzi (adres: 90-133 Łódź, ul. Wierzbowa 48)

 

Wykazy wydanych certyfikatów zgodności:

Wykazy unieważnionych certyfikatów zgodności: