Rada Naukowa

Skład Rady Naukowej Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego w kadencji 2021-2025

Osoby spoza Instytutu powołane na członków Rady Naukowej CIOP-PIB przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii:

1. prof. dr hab. inż. LEON GRADOŃ - Przewodniczący
2. prof. dr hab. inż. JAN ŻERA - Z-ca Przewodniczącego
3. dr hab. inż. WIOLETTA BAJDUR
4. dr hab. MAGDALENA BIESAGA
5. prof. dr hab. n. med. BOŻENA CZARKOWSKA-PĄCZEK
6. dr EWA FLASZYŃSKA
7. prof. dr hab. inż. ŁUKASZ KACZMAREK
8. prof. dr hab. inż. Joanna KAŁUŻNA-CZAPLIŃSKA
9. prof. dr hab. n. med. MARCIN KAMIŃSKI
10. prof. dr hab. inż. TADEUSZ PAŁKO
11. prof. dr hab. inż. DARIUSZ SAWICKI
12. dr hab. inż. MARCIN STRUSZCZYK
13. dr hab. ADAM TARNOWSKI
14. prof. dr hab. inż. STANISŁAW WINCENCIAK
15. dr hab. inż. TADEUSZ WSZOŁEK

Osoby wybrane do Rady Naukowej CIOP-PIB w głosowaniu w dniu 29.01.2021 r. spośród pracowników zatrudnionych w Instytucie:

1. dr hab. n. med. JOANNA BUGAJSKA - Z-ca Przewodniczącego
2. dr hab. inż. DARIUSZ PLEBAN - Sekretarz
3. prof. dr hab. inż. JAN ADAMCZYK
4. dr ELŻBIETA DOBRZYŃSKA
5. dr AGNIESZKA GAJEK
6. prof. dr hab. n. med. RAFAŁ GÓRNY
7. dr inż. JOANNA KAMIŃSKA
8. prof. dr hab. inż. KRZYSZTOF KĘDZIOR
9. dr hab. inż. KATARZYNA MAJCHRZYCKA
10. dr inż. GRZEGORZ OWCZAREK
11. prof. dr hab. inż. DANUTA ROMAN-LIU
12. dr WITOLD SYGOCKI
13. dr hab. MAŁGORZATA SZEWCZYŃSKA
14. dr TOMASZ TOKARSKI

Zgodnie z w art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych dodatkowo, niezależnie od podanej wyżej liczby, w skład Rady Naukowej CIOP-PIB wchodzą:

1. Dr hab. inż. Wiktor M. ZAWIESKA – Dyrektor Instytutu

2. Dr inż. Jolanta H. MATUSIAK – przedstawiciel ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki