Działalność naukowa
Nagrody i wyróżnienia
Współpraca międzynarodowa
Projekty unijne
 
Laboratoria TECH-SAFE-BIO
 
Struktura organizacyjna Instytutu
 
Maksymalizuj
Minimalizuj


Praca w CIOP-PIB
 

Rada Naukowa

Lista przedstawia skład Rady Naukowej nominowanej w dniu 22 lutego 2017 r.

Przewodniczący Rady Naukowej

prof. dr hab. inż. Leon GRADOŃ

Wiceprzewodniczący Rady Naukowej

prof. dr hab. Roman BROSZKIEWICZ

prof. dr hab. inż. Adam LIPOWCZAN

Sekretarz Rady Naukowej

dr hab. inż. Dariusz PLEBAN, prof. nadzw. CIOP-PIB

Członkowie Rady Naukowej:

dr inż. Agnieszka BROCHOCKA

dr hab. n. med. Joanna BUGAJSKA, prof. nadzw. CIOP-PIB

prof. dr hab. Bogusław BUSZEWSKI

prof. dr hab. Czesław CEMPEL

dr inż. Andrzej DĄBROWSKI

dr inż. Mariusz DĄBROWSKI

prof. dr hab. Andrzej Marian ELIASZ

dr Agnieszka GAJEK

prof. dr hab. n. med. Rafał L. GÓRNY

prof. dr hab. Maciej JAROSZ

prof. dr hab. n. med. Marcin KAMIŃSKI

prof. dr hab. inż. Krzysztof KĘDZIOR

prof. dr hab. n. med. Maria KONARSKA

prof. dr hab. n. med. Danuta KORADECKA

dr hab. inż. Andrzej Paweł KRAWIECKI

prof. dr hab. Jan K. LUDWICKI

dr hab. inż. Katarzyna MAJCHRZYCKA, prof. nadzw. CIOP-PIB

prof. dr hab. inż. Adam MAZURKIEWICZ

dr inż. Grzegorz OWCZAREK

prof. dr hab. inż. Tadeusz PAŁKO

dr hab. Marcin PAPRZYCKI, prof. nadzw. IBS PAN

prof. dr hab. inż. Zbigniew POPIOŁEK

dr Małgorzata POŚNIAK

dr hab. inż. Dariusz SAWICKI, prof. nadzw. PW

prof. dr hab. n. med. Elżbieta A. TRAFNY

prof. dr hab. inż. Stanislaw WINCENCIAK

dr hab. inż. Agnieszka WOLSKA, prof. nadzw. CIOP-PIB

dr hab. inż. Wiktor M. ZAWIESKA

 
Ogłoszenia i konkursy
Zamówienia publiczne
Zapytania ofertowe
Certyfikacja