Działalność naukowa
Nagrody i wyróżnienia
Współpraca międzynarodowa
Projekty unijne

Link do strony dotyczącej 70-lecia CIOP-PIB
 

Laboratoria TECH-SAFE-BIO

 

Wirtualna wycieczka

 
Struktura organizacyjna Instytutu
 
Maksymalizuj
Minimalizuj


Praca w CIOP-PIB
 

Rada Naukowa

Skład Rady Naukowej Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego w kadencji 2021-2025

Osoby spoza Instytutu powołane na członków Rady Naukowej CIOP-PIB przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii:

1. prof. dr hab. inż. LEON GRADOŃ - Przewodniczący
2. prof. dr hab. inż. JAN ŻERA - Z-ca Przewodniczącego
3. dr hab. inż. WIOLETTA BAJDUR
4. dr hab. MAGDALENA BIESAGA
5. prof. dr hab. n. med. BOŻENA CZARKOWSKA-PĄCZEK
6. dr EWA FLASZYŃSKA
7. prof. dr hab. inż. ŁUKASZ KACZMAREK
8. prof. dr hab. inż. Joanna KAŁUŻNA-CZAPLIŃSKA
9. prof. dr hab. n. med. MARCIN KAMIŃSKI
10. prof. dr hab. inż. TADEUSZ PAŁKO
11. prof. dr hab. inż. DARIUSZ SAWICKI
12. dr hab. inż. MARCIN STRUSZCZYK
13. dr hab. ADAM TARNOWSKI
14. prof. dr hab. inż. STANISŁAW WINCENCIAK
15. dr hab. inż. TADEUSZ WSZOŁEK

Osoby wybrane do Rady Naukowej CIOP-PIB w głosowaniu w dniu 29.01.2021 r. spośród pracowników zatrudnionych w Instytucie:

1. dr hab. n. med. JOANNA BUGAJSKA - Z-ca Przewodniczącego
2. dr hab. inż. DARIUSZ PLEBAN - Sekretarz
3. prof. dr hab. inż. JAN ADAMCZYK
4. dr ELŻBIETA DOBRZYŃSKA
5. dr AGNIESZKA GAJEK
6. prof. dr hab. n. med. RAFAŁ GÓRNY
7. dr inż. JOANNA KAMIŃSKA
8. prof. dr hab. inż. KRZYSZTOF KĘDZIOR
9. prof. dr hab. n. med. MARIA KONARSKA
10. dr hab. inż. KATARZYNA MAJCHRZYCKA
11. dr inż. GRZEGORZ OWCZAREK
12. prof. dr hab. inż. DANUTA ROMAN-LIU
13. dr WITOLD SYGOCKI
14. dr hab. MAŁGORZATA SZEWCZYŃSKA
15. dr TOMASZ TOKARSKI

Zgodnie z w art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych dodatkowo, niezależnie od podanej wyżej liczby, w skład Rady Naukowej CIOP-PIB wchodzą:

1. Dr hab. inż. Wiktor M. ZAWIESKA – Dyrektor Instytutu

2. Dr inż. Jolanta H. MATUSIAK – przedstawiciel ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki

 

 
Ogłoszenia i konkursy
Zamówienia publiczne
Zapytania ofertowe
Certyfikacja