O Instytucie

Rada Naukowa

Skład Rady Naukowej Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego w kadencji 2021-2025

Osoby spoza Instytutu powołane na członków Rady Naukowej CIOP-PIB przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii:

1. prof. dr hab. inż. LEON GRADOŃ - Przewodniczący
2. prof. dr hab. inż. JAN ŻERA - Z-ca Przewodniczącego
3. dr hab. inż. WIOLETTA BAJDUR
4. dr hab. MAGDALENA BIESAGA
5. prof. dr hab. n. med. BOŻENA CZARKOWSKA-PĄCZEK
6. dr EWA FLASZYŃSKA
7. prof. dr hab. inż. ŁUKASZ KACZMAREK
8. prof. dr hab. inż. Joanna KAŁUŻNA-CZAPLIŃSKA
9. prof. dr hab. n. med. MARCIN KAMIŃSKI
10. prof. dr hab. inż. TADEUSZ PAŁKO
11. prof. dr hab. inż. DARIUSZ SAWICKI
12. dr hab. inż. MARCIN STRUSZCZYK
13. dr hab. ADAM TARNOWSKI
14. prof. dr hab. inż. STANISŁAW WINCENCIAK
15. dr hab. inż. TADEUSZ WSZOŁEK

Osoby wybrane do Rady Naukowej CIOP-PIB w głosowaniach w dn. 29.01.2021 r. i w dn. 10.05.2022 r. oraz w dn. 10.05.2023 r. spośród pracowników zatrudnionych w Instytucie:

1. dr hab. n. med. JOANNA BUGAJSKA - Z-ca Przewodniczącego
2. dr hab. inż. DARIUSZ PLEBAN - Sekretarz
3. dr ELŻBIETA DOBRZYŃSKA
4. dr AGNIESZKA GAJEK
5. prof. dr hab. n. med. RAFAŁ GÓRNY
6. dr hab. inż. EMILIA IRZMAŃSKA
7. dr inż. JOANNA KAMIŃSKA
8. dr hab. inż. KATARZYNA MAJCHRZYCKA
9. dr inż. GRZEGORZ OWCZAREK
10. prof. dr hab. inż. DANUTA ROMAN-LIU
11. dr WITOLD SYGOCKI
12. dr hab. MAŁGORZATA SZEWCZYŃSKA
13. dr TOMASZ TOKARSKI
14. dr hab. inż. PATRYK ZRADZIŃSKI
15. dr hab. DOROTA ŻOŁNIERCZYK-ZREDA

Zgodnie z w art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych dodatkowo, niezależnie od podanej wyżej liczby, w skład Rady Naukowej CIOP-PIB wchodzą:

1. Dr hab. inż. Wiktor M. ZAWIESKA – Dyrektor Instytutu

2. Dr inż. Jolanta H. MATUSIAK – przedstawiciel ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki