Działalność naukowa
Nagrody i wyróżnienia
Współpraca międzynarodowa
Projekty unijne

Link do strony dotyczącej 70-lecia CIOP-PIB
 

Laboratoria TECH-SAFE-BIO

 

Wirtualna wycieczka

 
Struktura organizacyjna Instytutu
 
Maksymalizuj
Minimalizuj


Praca w CIOP-PIB
 

Rada Naukowa

Skład Rady Naukowej Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego w kadencji 2017-2021

Osoby spoza Instytutu powołane na członków Rady Naukowej CIOP-PIB przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

 1. prof. dr hab. inż. Leon GRADOŃ - Przewodniczący

 2. prof. dr hab. inż. Adam LIPOWCZAN - Z-ca
     Przewodniczącego

 3. Prof. dr hab. Bogusław BUSZEWSKI

 4. Prof. dr hab. inż. Maciej JAROSZ

 5. Prof. dr hab. n. med. Marcin KAMIŃSKI

 6. Dr hab. inż. Andrzej P. KRAWIECKI

 7. Prof. dr hab. Jan K. LUDWICKI

 8. Prof. dr hab. inż. Adam MAZURKIEWICZ

 9. Prof. dr hab. inż. Tadeusz PAŁKO

10. Dr hab. Marcin PAPRZYCKI, prof. IBS PAN

11. Prof. dr hab. inż. Zbigniew POPIOŁEK

12. Dr hab. inż. Dariusz SAWICKI, prof. PW

13. Dr hab. Adam TARNOWSKI, prof. UW

14. Prof. dr hab. n. med. Elżbieta A. TRAFNY

15. Prof. dr hab. inż. Stanislaw WINCENCIAK

Osoby wybrane do Rady Naukowej CIOP-PIB w głosowaniu w dniu 30.01.2017 r. spośród pracowników zatrudnionych w Instytucie:

 1. Prof. dr hab. Roman BROSZKIEWICZ - Z-ca
     Przewodniczącego

 2. Dr hab. inż. Dariusz PLEBAN, prof. CIOP-PIB - Sekretarz

 3. Dr hab. inż. Agnieszka BROCHOCKA

 4. Dr hab. n. med. Joanna BUGAJSKA, prof. CIOP-PIB

 5. Dr inż. Andrzej DĄBROWSKI

 6. Dr inż. Mariusz DĄBROWSKI

 7. Dr Agnieszka GAJEK

 8. Prof. dr hab. n. med. Rafał L. GÓRNY

 9. Prof. dr hab. inż. Krzysztof KĘDZIOR

10. Prof. dr hab. n. med. Maria KONARSKA

11. Dr hab. inż. Katarzyna MAJCHRZYCKA, prof. CIOP-PIB

12. Dr inż. Grzegorz OWCZAREK

13. Dr Małgorzata POŚNIAK

14. Prof. dr hab. inż. Danuta ROMAN-LIU

15. Dr hab. inż. Agnieszka WOLSKA, prof. CIOP-PIB

Zgodnie z w art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych dodatkowo, niezależnie od podanej wyżej liczby, w skład Rady Naukowej CIOP-PIB wchodzą:

1. Prof. dr hab. med. Danuta KORADECKA

2. Dr hab. inż. Wiktor M. ZAWIESKA – Zastępca Dyrektora ds. Techniki i Wdrożeń

3. Dr inż. Jolanta H. MATUSIAK – przedstawiciel ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki

 
Ogłoszenia i konkursy
Zamówienia publiczne
Zapytania ofertowe
Certyfikacja